Dokumenty Statuty, řády, směrnice, metodické pokyny

Statuty, řády, směrnice, metodické pokyny

Statut redakční rady časopisu Včelařství

 
Statut rozhodčí komise ČSV, z.s.
 
 
Statut svépomocného fondu ČSV, z.s.
 
 
Statut chovatelského fondu ČSV, z.s.
 
 
Statut rezervního fondu ČSV, z.s.
 
 
Nové ocenění včelařského majetku - mimořádná veterinární opatření
 
  • Ceník MVO - ceník včelařských potřeb, který byl schválen předsednictvem Republikového výboru a předán k využití Ministerstvu zemědělství
 
Chovatelský řád ČSV
 
 
Šlechtitelský program ČSV
 

Řád ČSV, z.s. pro udělování čestných ocenění

 
Norma ČSV č. 1/1999 český med
 
 
Etický kodex funkcionáře ČSV
 
 
Směrnice ČSV, z.s. č. 3/2016 o průmyslovém vlastnictví 
 
 
Směrnice ČSV, z.s. č. 1/2016 o členských příspěvcích
 
 

Směrnice ČSV, z.s. č. 2/2016 o registraci včelstev

 
Směrnice ČSV, z.s. č. 4/2016 o právní pomoci 
 
 
Směrnice ČSV, z.s. č. 5/2016 o poskytování příspěvku na úhradu nákladů spojených s vydáním pamětních publikací u příležitostí výročí založení základních organizace ČSV, z.s.
 
 

Směrnice ČSV, z.s. o činnosti včelařských kroužků mládeže  č. 1/2017

Směrnice ČSV, z.s.  č. 6/2016 - o poskytování náhrad funkcionářům Českého svazu včelařů, z.s.

  • Směrnice ČSV 6/2016

    Tabulka ke Směrnici o poskytování náhrad funkcionářům Českého svazu včelařů, z. s. č. 6/2016,  článek III Cestovní náhrady, bod  C. Druhy náhrad:  1. Jízdné b) náhrady při použití soukromého motorového vozidla:  V případě použití silničního motorového vozidla mimo služebního vozidla ČSV, z.s. (dále jen vozidlo) bude proplaceno jízdné ve výši jízdného vlakem 1. třídou, přičemž vzdálenost mezi místem bydliště a místem konání akce je dána tabulkou vzdáleností nebo automapou.
 

Směrnice ČSV, z.s. č. 4/2017 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků

  1. Směrnice ČSV 4/2017
  2. Informace pro učitele včelařství a přednášející odborníky ČSV
 

Směrnice ČSV, z.s. o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV, z.s. pro nevčelařskou veřejnost č. 5/2017

 

Směrnice ČSV, z.s. č. 6 /2017 pro udělování známky kvality „Ověřená pomůcka ČSV“

 

Směrnice ČSV, z.s. č. 7/2017 Pravidla práce v CIS

 

Směrnice ČSV, z.s.  č. 3/2017 - rozpočtová pravidla

Směrnice ČSV č. 3/1998/s - O ekonomické podpoře vyšších chovů
 
Upozornění: Rozhodnutím ÚV ČSV ze dne 13. 8. 2005 byla platnost směrnice v souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 197/2005 Sb. pozastavena.
 
 
 

Archivační a skartační řád ČSV

 

Doporučení ČSV k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se včelami

 

Orientační popis náplní činností funkcionářů ZO a OV ČSV

Stavby pro včelařské účely

 

Metodika práce kontrolních a revizních komisí v ZO ČSV a OO ČSV 

 

Příprava a konání výročních členských schůzí  ZO ČSV, z.s.

 
Podmínky užití produktu 'Mapa prodejců medu ze dvora'
 
Aktuální seznam učitelů včelařství, přednášejících odborníků a soudních znalců v oboru včelařství  naleznete ZDE