Dokumenty Statuty, řády, směrnice, metodické pokyny

Statuty, řády, směrnice, metodické pokyny

Statut Osvětového a propagačního fondu ČSV, z. s.

 

 Statut Redakční rady časopisu Včelařství

 
Statut Rozhodčí komise ČSV, z. s.
 
 
Statut Svépomocného fondu ČSV, z. s.
 
 
Statut Chovatelského fondu ČSV, z. s.
 
 
Statut Rezervního fondu ČSV, z. s.
 
 
Nové ocenění včelařského majetku - mimořádná veterinární opatření
 
  • Ceník MVO - ceník včelařských potřeb, který byl schválen předsednictvem Republikového výboru a předán k využití Ministerstvu zemědělství
 
Chovatelský řád ČSV
 
 
Šlechtitelský program ČSV
 

Řád ČSV, z. s. pro udělování čestných ocenění

 
Norma ČSV č. 1/1999 český med
 
 
Etický kodex funkcionáře ČSV
 
 
Směrnice ČSV, z. s. č. 3/2023 o průmyslovém vlastnictví 
 
 
Směrnice ČSV, z. s. č. 2/2022 o členských příspěvcích
 
 

Směrnice ČSV, z. s. č. 3/2022 o registraci včelstev

 
Směrnice ČSV, z. s. č. 4/2016 o právní pomoci 
 
 
Směrnice ČSV, z. s. č. 5/2016 o poskytování příspěvku na úhradu nákladů spojených s vydáním pamětních publikací u příležitostí výročí založení základních organizace ČSV, z.s.
 
 

Směrnice ČSV, z. s. o činnosti včelařských kroužků mládeže  č. 1/2017

Směrnice ČSV, z. s.  č. 1/2022 - o poskytování náhrad funkcionářům Českého svazu včelařů, z.s.

 

Směrnice ČSV, z. s. č. 2/2023 pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků

 

Směrnice ČSV, z. s. o podpoře osvětových akcí pořádaných organizačními jednotkami ČSV, z.s. pro nevčelařskou veřejnost č. 1/2024

 

Směrnice ČSV, z. s. č. 6 /2017 pro udělování známky kvality „Ověřená pomůcka ČSV“

 

Směrnice ČSV, z. s. č. 1/2023 Pravidla práce v CIS

 

Archivační a skartační řád ČSV

 

Doporučení ČSV k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se včelami

 

Orientační popis náplní činností funkcionářů ZO a OV ČSV

 

Stavby pro včelařské účely

 

Včelařský společenský spolkový oblek

 

Metodický pokyn k činnosti Ústřední kontrolní komise

 

Metodika práce kontrolních a revizních komisí v ZO ČSV a OO ČSV 

 

Metodické pokyny a další podklady k organizaci soutěže Zlatá včela

 

Příprava a konání výročních členských schůzí  ZO ČSV, z. s.

 
Podmínky užití produktu 'Mapa prodejců medu ze dvora'
 
Aktuální seznam učitelů včelařství, přednášejících odborníků a soudních znalců v oboru včelařství  naleznete ZDE