Dokumenty Ostatní dokumenty ke stažení

Ostatní dokumenty ke stažení

Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů

Metodické listy 'Bez medu to nejde'

Český svaz včelařů, z. s. vydal ve spolupráci s DDM a ZpDVPP Vila Doris v návaznosti na jeden z výstupů programu zvýšení spotřeby medu 'BEZ MEDU TO NEJDE' metodické materiály a pracovní listy pro ekologický výukový program 'Bez medu to nejde aneb Možnosti realizace environmentální výchovy na školách'.

S ohledem na mimořádný zájem pedagogických pracovníků (ale i včelařské veřejnosti) o tento materiál bylo rozhodnuto, že bude umístěn na svazové webové stránky s možností jejich volného stažení, vytištění a použití v
rámci pedagogického procesu. 

Leták 'Krystalizace medu - známka kvality'

Na přání našich členů jsme zde umístili tento populární leták, který byl zaslán s časopisem Včelařství 1/2013.
 

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR

Vydalo Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit, Praha, autor: Ing. Jana Trnková a kol. Praha, 2014 I. vydání