Anketa pro členy ČSV o vydávání eVčelařství
Mládež Zlatá včela

Zlatá včela

Zlatá včela 2021:

Oblastní kolo letošního ročníku soutěže mladých včelařů Zlatá včela 2021 proběhne on-line 22.5.2021 ve starší i mladší kategorii. Podrobné instrukce s odkazem na webové stránky soutěže byly rozeslány vedoucím VKM a ti následně zašlou svým členům. Doufáme, že i v této době bude mít chuť soutěžit řada dětí a přejeme jim hodně zdaru!

 

Zlatá včela

Zlatá včela je soutěž pro členy včelařských kroužků, která umožňuje včelaříkům porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při práci v kroužku a motivuje je k dosažení dalších.

Vyhlašuje se ve třech kategoriích:

  • mladší kategorie (1. – 5. třída ZŠ)
  • starší kategorie (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
  • kategorie středoškoláků

Soutěžní disciplíny:

  • test včelařských znalostí
  • botanika
  • pomůcky
  • praxe
  • mikroskopování

Oblastní kola soutěže

Oblastních kol je vyhlašováno 12 a mohou se jich zúčastnit žáci základních škol. Včelaříci soutěží v mladší a starší kategorii, starší kategorie je  postupová do celostátního kola. Počet postupujících z každého oblastního kola  je stanoven algoritmem podle počtu soutěžících.

Testy 2019:

Celostátní kolo soutěže

Celostátní kolo se vyhlašuje v kategorii starších žáků, kdy postup si děti mohou zajistit pouze umístěním se na oblastních kolech. Tato kategorie má disciplíny stejné jako na oblastních kolech, navíc však žáci obhajují veřejně svoji samostatnou práci. První tři soutěžící ze starší kategorie reprezentují Českou republiku na IMYBu.

Vzhledem k nezbytnosti realizace úsporných opatření při financování akcí ČSV v roce 2019 bylo rozhodnuto, že finále soutěže Zlatá včela 2019 - mladší kategorie se v letošním roce v Nasavrkách neuskuteční. Realizace oblastních kol zůstává pro kategorii mladších žáků beze změny.

Testy 2019:

Celostátní kolo pro kategorii středoškoláků

Pro kategorii středoškoláků je vyhlášeno pouze jedno celostátní kolo, jelikož jejich počet není příliš vysoký. Disciplíny jsou u středoškoláků speciálně vytvořené pro tuto kategorii.

Metodické pokyny k samostatné práci - Zlatá včela 2019

Závazný seznam včelařsky významných rostlin / Prezentace - včelařsky významné rostliny

Seznam včelařských pomůcek pro VKM

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky