Dokumenty Oběžníky

Oběžníky

Oběžníky

 

Důležité informace nejen pro funkcionáře ČSV


Vážení návštěvníci webových stránek Českého svazu včelařů,

na tomto místě se budete setkávat s obsahem aktuálních oběžníků, které rozesílá sekretariát RV ČSV členům výborů základních organizací, okresních výborů, ústředního výboru, učitelům včelařství a přednášejícím odborníkům. 

I když víme, že funkcionáři přenášejí tyto informace ke všem členům, přece jen soudíme, že ucelená a přehledná forma prezentace sdělení, kterou umožňují internetové stránky, může napomoci k ještě větší míře informovanosti.

Potěší nás, když Vás obsah oběžníků zaujme. 

 

Oběžník č. 1/2023

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2023 a s odvodem členských příspěvků na rok 2024 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1.D. v roce 2023
III.   Členské příspěvky na rok 2024
IV.   Informace o programu CIS
V.    Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí - upozornění
 
 

Oběžník č. 1/2022

I.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2022 a s odvodem členských příspěvků na rok 2023 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1.D. v roce 2022
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2023
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2022
VI.   Důležitá upozornění
VII.  Datové schránky
 
 

Oběžník č. 2/2021

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2021 a s odvodem členských příspěvků na rok 2022 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1.D. v roce 2021
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2022
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2021
VI.   Odběr časopisů v roce 2021 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
IX.   Výkazy o hospodaření ZO a OO ČSV, z.s - Výkazy o majetku
X.    Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XI.   Důležitá upozornění
 
 

Oběžník č. 1/2021

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D. za rok 2020
II.    Výplata dotace 1.D v nouzovém stavu ČR v souvislosti s pandemií koronaviru
III.   Administrace dotace 1.D.
IV.   Platba členských příspěvků na rok 2021
V.    Emailové adresy na doméně vcelarstvi.cz
VI.  Nová služba našeho webu
VII.  Anketa o vydávání eVčelařství
 
 

Oběžník č. 2/2020

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2020 a s odvodem členských příspěvků na rok 2021 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2020
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2021
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2020
VI.   Odběr časopisů v roce 2021 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
IX.   Výkazy o hospodaření ZO a OO ČSV, z.s - Výkazy o majetku
X.    Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XI.   Nabídka starších publikací o včelařství
XII.  Důležitá upozornění
 
 

Oběžník č. 1/2020

I.    Okresní konference Okresních organizací ČSV Českého svazu včelařů, z. s., v roce 2020
 
 

Oběžník č. 3/2019

I.    Výroční členské schůze základních organizací Českého svazu včelařů, z. s., v roce 2020
 
 

Oběžník č. 2/2019

I.      Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2019
II.    Administrace dotace 1.D.
III.   Informace Komise IT k Google kanceláři (office)
 

Oběžník č. 1/2019

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2019 a s odvodem členských příspěvků na rok 2020 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2019
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2020
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2019
VI.   Odběr časopisů v roce 2020 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
IX.   Výkazy o hospodaření ZO a OO ČSV, z.s - Výkazy o majetku
X.    Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XI.   Nabídka starších publikací o včelařství
XII.  Informace o pojištění členů orgánů svazu
XIII. Příprava změn Stanov ČSV
XIV.  Důležitá upozornění
 

Oběžník č. 2/2018

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2018
II.    Administrace dotace 1.D.

 

Oběžník č. 1/2018

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2018 a s odvodem členských příspěvků na rok 2019 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2018
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2019
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2018
VI.   Odběr časopisů v roce 2019 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
X.    Výkazy o majetku
XI.   Seznam aktuálních registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených pro léčení včel
XII.  Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XIII. GDPR – zřízení nového odkazu na stránkách
XIV. Nabídka starších publikací o včelařství
XV.  Důležitá upozornění

 

Oběžník č. 3/2017

I.     Metodická příručka ČSV pro pokladníky pobočných spolků
II.    Příklad k jednoduchému účetnictví
- vzor přehledu o příjmech a výdajích v členění na hlavní a hosp. činnost
- výkazy:
          Přehled o příjmech a výdajích (vzor)
          Přehled o majetku a závazcích (vzor)
- vzor stanovení základu daně

 

Oběžník č. 2/2017

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2017
II.    Administrace dotace 1.D. a podklad a postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D. na rok 2017
III.   Vzor formuláře pro komunikaci mezi OO ČSV a sekretariátem
 
 

Oběžník č. 1/2017

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2017 a s odvodem členských příspěvků na rok 2018 do rozpočtu RV ČSV, z. s. 
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2017
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2018
V.     Výkaz o včelařství v ČR v roce 2017
VI.   Odběr časopisů v roce 2017 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
X.    Výkazy o majetku
XI.   Seznam aktuálních registrovaných veterinárních léčivých přípravků určených pro léčení včel
XII.  Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XIII. Důležitá upozornění

 

Oběžník č. 4/2016

I.    Informace o zveřejňování hospodaření ZO a OO ČSV
II.   Informace o získání přístupu do portálu Farmář
III.  Sídlo pobočného spolku
IV.  Důležitá upozornění
     • Vyšetření měli na Varroázu a MVP
     • Jak zadávat úmrtí do CIS
     • Nabídka k internetové prezentaci
 
 

Oběžník č. 3/2016

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D v roce 2016
II.    Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D na rok 2016 - administrace dotace
 
 

Oběžník č. 2/2016

I.     Popis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D v roce 2016 a s odvodem členských příspěvků na rok 2017
II.    Poskytnutí 'národní' dotace 1.D v roce 2016
III.   Dotace 1.D a informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2017
V.    Členské příspěvky na rok 2017 a informace o programu CIS
VI.   Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2016
VII.  Centrální evidence členů pro odběr časopisu Včelařství, Včelár a odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2017
VIII. Poštovní poukázky na rok 2017
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění
 
 

Oběžník č. 1/2016

I.     Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
II.    Nový formulář Registračního listu
III.   Vzor razítek IV.   Souhlas s umístěním sídla – spoluvlastnictví
V.    Souhlas s umístěním sídla – společné jmění manželů
VI.   Souhlas s umístěním sídla – soukromý vlastník
VII.  Souhlas s umístěním sídla – obec
VIII. Souhlas s umístěním sídla – bytové družstvo
IX.   Čestné prohlášení (funkcionáře ČSV)
X.    Financování a možné problémy se souběhem plnění
 
 

Oběžník č. 3/2015

I.    Sazba dotace
II.   Rozesílání finančních prostředků
III.  Postup provedení vyůčtování
IV.  Potřebné formuláře v CIS
Doplnění oběžníku - administrace dotace 1.D 2015
Potvrzení o zdanitelných příjmech
 
 

Oběžník č. 2/2015

 I.  Dotace 1.D. a informace o programu CIS
II.  Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2015 a s odvodem členských příspěvků na rok 2016 do rozpočtu RV ČSV, o.s.
III. Poskytnutí národní dotace 1.D. v roce 2015
IV. Členské příspěvky na rok 2016
V.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015
VI. Centrální evidence členů pro odběr časopisů Včelařství, Včelár a Odborných včelařských překladů (OVP) pro rok 2016 
 
 

Oběžník č. 1/2015

 
I.   Organizační pokyny ke konání výročních členských schůzí ZO ČSV a okresních konferencí ČSV
II.  Hlavní směry činnosti po X. Sjezdu ČSV (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)
III. Stanovy Českého svazu včelařů, z. s. (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)
 
 

Oběžník č. 4/2014

I.   Sazba dotace 1.D
II.  Odeslání prostředků na dotaci 1.D
III. Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D.
IV. Potřebné formuláře v CIS
 
 

Oběžník č. 3/2014

I.     CIS a dotace 1.D. 
II.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím 'národní' dotace v roce 2014
III.   Poskytnutí 'národní' dotace v roce 2014
IV.   Členské příspěvky na rok 2015
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2014
VI.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2015
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Členské průkazky
IX.   Obnova registrace chovatele
X.    Důležitá upozornění
XI.   Metodický pokyn 'Účetnictví spolku a jeho pobočných spolků'
       Seznam příloh
 
 

Oběžník č. 2/2014

I.   Evidence včelařů a včelstev u ČMSCH, a.s. 
II.  Upozornění pro základní organizace a pro žadatele o náhradu škod a ztrát podle veterinárního zákona § 67 a násl.
III. Výklad k ustanovení § 13 odst. 3 písm g Stanov ČSV - výběr příspěvků od ZO na činnost OO ČSV
 
 

Oběžník č. 1/2014

I.   Centrální informační systém (CIS) - ochrana osobních údajů
II.  Informace o kontrolách SZIF
III. Registrace změn zapisovaných údajů pobočných spolků (tj. ZO a OO ČSV)
IV.  Pravidla pro hromadné objednávky a distribuci veterinárních léčivých přípravků
V.   Kontakty
 
 

Oběžník č. 2/2013

I.   Sazba dotace činí 138,-- Kč na jedno zazimované včelstvo
II.  Postup provedení vyúčtování 5 % z přiznané dotace 1.D.
III. Vydávání potvrzení o umístění včelstev a kontroly
IV.  Upozornění MZe ČR m- DŮLEŽITÉ
V.   Upozornění SZIF k poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu v rámci opatření 'boj proti varroáze'
VI. Volba nového předsedy
 
 

Oběžník č. 1/2013

 I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2013 a s odvodem členských příspěvků a rok 2014 do rozpočtu RV ČSV, o.s. 
II.    Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2013
III.   Členské příspěvky na rok 2014
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2013
V.    Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2014
VI.   Poštovní poukázky
VII.  Členské průkazky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Důležitá upozornění
X.    Informace o programu ZO ČSV, o. s.
XI.   Metodika práce kontrolních a revizních komisí v ZO ČSV, o. s., a OO ČSV, o. s.

 

Oběžník č. 3/2012

I.   Sazba dotace činí 133,00 Kč na jedno zazimované včelstvo
II.  Účelový příspěvek roku 2012
III. Provádění kontrol
 
 

Oběžník č. 2/2012

I.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím 'národní dotace' v roce 2012 a s odvodem členských příspěvků na rok 2013 do rozpočtu RV ČSV, o.s.
II.   Poskytnutí 'národní' dotace v roce 2012
III.  Členské příspěvky na rok 2013
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2012
V.    Centrální evidence členů pro odběr časopisu
VI.   Poštovní poukázky
VII.  Členské průkazky
VIII. Obnova registrace chovatele
IX.   Důležitá upozornění
 
 

Oběžník č. 1/2012

I.  E-mailové účty ZO a OO ČSV, o.s.
II. Nabídka na zřízení Era účtu pro neziskovky
 
 

Oběžník č. 3/2011

I. Rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství
II. Komentář k oběžníku ČSV, o. s. č. 3/2011
 

Oběžník č. 2/2011

 I.   Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2011   a s odvodem členských příspěvků na rok 2012 do rozpočtu RV ČSV, o. s
 II.  Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2011
 III. Členské příspěvky na rok 2012 
 IV.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2011
 V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2012
 VI.  Poštovní poukázky a členské známky
 VII. Důležitá upozornění
 
 
 

Oběžník č. 1/2011


I.    Změna názvu okresních výborů ČSV 
II.   Literatura pro organizaþní jednotky ČSV 
III.  Korespondence s expedicí sekretariátu RV ČSV 
IV.   Elektronická komunikace se sekretariátem RV ČSV 
V.    Časopisy poskytované členům ČSV 
VI.   Kurz prohlížitelů včelstev 
VII.  Včelařské kalendáříky na rok 2011
 
 

Oběžník č. 2/2010

I.    Výše dotace 1.D. pro rok 2010 
II.   Akcie Včely Předboj, a. s. 
III.  Změna evidence organizačních jednotek ČSV (ZO, OV, Cech profesionálních včelařů ČSV) 
IV.   Nabídka zboží oddělení expedice sekretariátu ÚV ýSV 
V.    Evidence členů ČSV 
VI.  Členské známky na rok 2011 
VII.  Složenky na členský příspěvek
 
 
 

Oběžník 1/2010

I.   Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2010
a s odvodem členských příspěvků na rok 2011 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.  
II.  Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2010  
III. Členské příspěvky na rok 2011
IV.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2010
V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2011
VI.  Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění
 
 

Oběžník 3/2009

I.    Okresní konference 
II.   Informace o změně poskytování dotací v rámci opatření „Boj proti varroáze“
III   Datové schránky 
IV.   Korespondence s expedicí sekretariátu ÚV ČSV 
V.    Elektronická komunikace se sekretariátem ÚV ČSV 
VI.  Kurz prohlížitelů včelstev 
VII. Včelařské kalendáříky na rok 2010 
 
 

Oběžník 2/2009

 
I.    Výroční  členské  schůze  základních  organizací  Českého  svazu  včelařů,  o.  s.,  v  roce 2010 
II.   Výše dotace 1. D. 
III.  Složenky a členské známky
 
 

Oběžník 1/2009

I.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace v roce 2009
     a s odvodem členských příspěvků na rok 2010 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.
II.   Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2009
III.   Členské příspěvky na rok 2010
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2009 
V.    Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2010
VI.   Poštovní poukázky a členské známky
VII.  Důležitá upozornění
 
 

Oběžník 3/2008

I.   DOTACE 1.D.a. 
II.  DOTACE 1.D.d. 
III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUHLAS A PROHLÁŠENÍ ČLENA
 
 

Oběžník 2/2008

I.    Rozpis    termínů  souvisejících  s  poskytnutím  „národní“  dotace  v  roce  2008  
a s odvodem členských příspěvků na rok 2009 do rozpočtu ÚV ČSV, o. s.
II.  Poskytnutí „národní“ dotace v roce 2008
III. Členské příspěvky na rok 2009
IV.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2008
V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2009
VI.  Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění
 
 

Oběžník 1/2008

I.    Zjištění úhynů v zimním období 2007/2008
II.   Změny zdaňování a odvody zdravotního pojištění 
III.  Registrační listy organizačních jednotek ČSV, o. s. 
IV.   Přehled termínů pro dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění 
 
 

Oběžník 4/2007

I.      Novela nařízení vlády č. 197/2005 Sb
II.    Cestovní náhrady funkcionářů ZO a OV ČSV, o. s.
III.   Informace k vydávání registračních listů organizačních jednotek ČSV, o. s., a jejich změn
IV.    Členský příspěvek ČSV, o. s., je na člena a na zazimované včelstvo
V.      Literatura pro potřeby organizačních složek Českého svazu včelařů, o. s., a učitele včelařství
VI.    Kurz prohlížitelů včelstev 
VII.   Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
VIII.  Oblastní kola soutěže Zlatá včela 2008 
IX.    Změna poštovních poplatků
C.    Včelařský kalendářík na rok 2008
 
 
 

Oběžník 3/2007

I.  DOTACE 1.D.
II.  STANOVISKO MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
 
 

Oběžník 2/2007

I.    Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím „národní“ dotace 1.D. v roce 2007
a s odvodem členských příspěvků na rok 2008 do rozpočtu ÚV ČSV, o.s. 
II.  Poskytnutí „národní“ dotace 1.D. v roce 2007
III. Členské příspěvky na rok 2008
IV.  Výkaz o včelařství v ČR v roce 2007
V.   Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2008
VI.  Poštovní poukázky a členské známky
VII. Důležitá upozornění
 
 

Oběžník 1/2007

I.     Změna názvu Českého svazu včelařů
II.    Literatura pro potřeby organizačních jednotek Českého svazu včelařů, o.s., a učitele včelařství
III.   Kurz prohlížitelů včelstev
IV.    Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
 
 

Oběžník č. 4/2006

I.    VÝŠE DOTACE NA VČELSTVO PRO ROK 2006 
II.   IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (IČ) ZO A OV ČSV 
III.  SVÉPOMOCNÝ FOND (SF) ČSV 
IV.   VÝBĚR REGISTRAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
 
 

Oběžník 3/2006

I.    Rozpis termínů souvisejících s poskytováním „národní“ dotace 1.D. v roce 2006
a s odvodem členských příspěvků na rok 2007 do rozpočtu ÚV ČSV 
II.   Poskytnutí „národní“ dotace 1.D. v roce 2006
III.  Členské příspěvky na rok 2007 
IV.   Výkaz o včelařství v ČR v roce 2006
V.    Centrální evidence členů pro odběr časopisů v roce 2007
VI.   Poštovní poukázky a členské známky 
VII.  Důležitá upozornění
 
 

Oběžník 1/2006

I. Dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
II. Ceny prostředků sloužících k prevenci nebo léčení varrozy
 
 

Oběžník 3/2005

I.    Informace pro chovatele včel a veterinární lékaře – vyplňování registračních čísel
II.   Kurz prohlížitelů včelstev – pomocníků veterinární správy
III.  Nabídka e-mailových adres pro OV ČSV
IV.   Výplaty dotací na opatření v oblasti včelařství 
V.    Účetnictví organizačních složek ČSV
VI.   Upozornění – náhrady v případě škod způsobených morem včelího plodu
VII.  Publikace „Komerční včelaření v České republice“
VIII.  Kurzy využití včelích produktů ve zdravé výživě člověka
IX.   Včelařský kalendářík na rok 2006