Úvod

Český svaz včelařů

Aktuálně

Memorandum Českého svazu včelařů, z.s. a Vojenských lesů a statků ČR, s. p.,

18. 9. 2020

Český svaz včelařů, z.s. a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., s vědomím významu včely medonosné pro ekologickou stabilitu krajiny, s cílem chránit přírodu a krajinu České republiky, její biodiverzitu a biologickou rovnováhu, ve snaze podporovat včelařství, jeho tradice a spolkovou činnost včelařů, s vizí širší spolupráce obou stran v zájmu rozvoje společných činností, uzavřely ve středu 16.9.2020 memorandum o spolupráci.

Přečíst

Oběžník č. 2/2020

2. 9. 2020

Vzhledem k legislativním změnám, požadavkům na centrální informační systém a úpravám právního řádu ČR, je ČSV nucen přistoupit k opatřením, z nichž některá jsou obsahem oběžníku. Oběžník je věnovaný zejména dotaci 1.D a související problematice. Oběžník je tak tradičně vodítkem a rádcem pro organizační jednotky a funkcionářům svazu.

Přečíst