Úvod

Český svaz včelařů

Aktuálně

APIMONDIA - UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK na APIEXPO se prodlužuje

20. 1. 2022

Na všech kongresech Apimondie bývá první uzávěrka přihlášek k prvnímu dni kongresového roku, ale s ohledem na požadavky včelařské komunity a vzhledem k aktuální situaci s Covid-19 po celém světě jsme se rozhodli prodloužit uzávěrku pro ApiExpo do 1. února 2022.

Přečíst

Elektronická soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS 2022

20. 1. 2022

Jako každý rok, tak i letos je pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky, spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s. a ČZS, z. s.

Přečíst

Rozhodnutí č.j. SZIF/2022/0035604 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

19. 1. 2022

Vážení přátelé, Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D obdržel 18.1.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2021. Součástí rozhodnutí je i bod III.1 Ověření v ústřední evidenci včel chovatelů. V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace.

Přečíst