Chov matek

Chov matek

SZIF se vrátil ke dvěma etapám předávání dokladů o prodeji včelích matek:

Důležité:

Vyplněný a podepsaný 'Požadavek', včetně všech dokladů, je nutné doručit vždy v originále (např. poštou nebo osobně) na adresu ČSV, z. s. ve dvou etapách. V první etapě je nutno do 15. května 2024 spolu s 'Požadavkem' doručit doklady o prodeji včelích matek za období od 16. července do 31. prosince 2023. V druhé etapě je nutné doručit doklady o prodeji včelích matek, které jsou vystaveny do 15. července 2024, nejpozději do 22. července 2024.

 

Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, z. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druhy:
  1. včela medonosná (Apis mellifera L.)
  2. plemeno kraňské (Apis mellifera carnica Pollmann)      
 
Dokumenty:
 
Žádosti:                                                                                                              
Šlechtitelský program ČSV