Chov matek

Chov matek

Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, z. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druhy:
  1. včela medonosná (Apis mellifera L.)
  2. plemeno kraňské (Apis mellifera carnica Pollmann)      
 
Dokumenty:
 
Žádosti:                                                                                                              
Šlechtitelský program ČSV