O svazu Odborné komise, učitelé, přednášející odborníci a soudní znalci

Odborné komise, učitelé, přednášející odborníci a soudní znalci

 

Učitelé včelařství a přednášející odborníci:

Změny v průběhu roku hlaste Ing. Petře Mikšovské, Český svaz včelařů, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel. 224934971, e-mail: miksovska@vcelarstvi.cz.

Informace pro učitele včelařství a přednášející odborníky ČSV

Seznam soudních znalců v oboru včelařství:

Přehled soudních znalců v oboru zemědělství (odvětví včelařství) naleznete na portálu Justice.cz:
 
 
 
Učitelé zpracování včelích produktů: