Formuláře

Formuláře

PŘIHLÁŠKA - XXIII. ročník mezinárodní Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství 

Národní dotace

Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH):

Vzor soupisky se seznamem včelařů - hromadné podání od ZO (posílat poštou doporučeně) - Hlášení o počtu včelstev

Evropské dotace

Investice do hmotného majetku:

Boj proti včelím nákazám:

Racionalizace kočování:

Plemenářské práce:

Analýza včelích produktů:

V souladu s nařízením vlády č. 53/2023 Sb. trvá nové dotační období od 1.8.2023 do 31.7.2024. Chovatelé včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., nejpozději do 31.12.2021, mohou již nyní nakupovat nová dotační zařízení na opatření Investice do hmotného majetku a na opatření Racionalizace kočování dle příloh č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 nařízení vlády.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

 

Formuláře členské legitimace (členské průkazky)

Členské průkazky je možné si vygenerovat také prostřednictvím CISu (Členové - Členský průkaz).

Po stažení legitimace do počítače můžete rovnou vpisovat údaje.

Členské průkazky

Formulář průkazu delegáta/náhradníka okresní konference ČSV

Do průkazu lze vpisovat údaje.

 

Změna názvu ZO a OO

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

Záznam o léčení včelstev

 

Mor včelího plodu

 

Registrační list organizační složky ČSV

  • ŽÁDOSTI O REGISTRAČNÍ LIST/ZMĚNU JE TŘEBA GENEROVAT V CIS
 

Formuláře - Včelařské kroužky mládeže

* Formulář Jmenný seznam členů VKM umí vygenerovat CIS v modulu včelařské kroužky (stačí vyplnit základní údaje). Pokud nemáte do CIS přístup, požadejte technickou podporu Zdeňka Formana.
 

Směrnice  ČSV č. 2/2006 – archivační a skartační řád ČSV

 

Úrazové pojištění členů ČSV

Příloha návrhu na vyšetření

 

Cestovní příkaz pro základní organizace ČSV

 

Návrh na udělení čestných ocenění

 

Žádost o příspěvek ze svépomocného fondu

 

Směrnice ČSV č. 4/2016 - o právní pomoci

 

Vzorová pachtovní smlouva

 

Vzorová dohoda o provedení práce

 

Vzorová smlouva o kočování

 

Vzorová smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání