Formuláře

Formuláře

Evropské dotace pro přechodné období od 1.8. do 31.12.2022

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem přikládáme nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ZDE a její úpravu dle Sbírky č. 33/2022 pro přechodné období od 1.8. do 31.12.2022 ZDE.

Opatření Technická pomoc - nová zařízení:

Opatření Obnova včelstev:

Opatření Boj proti varroáze:

Opatření Racionalizace kočování včelstev:

Opatření Úhrada nákladů na rozbory medu:

 Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

 

Formuláře členské legitimace (členské průkazky)

Členské průkazky je možné si vygenerovat také prostřednictvím CISu (Členové - Členský průkaz).

Po stažení legitimace do počítače můžete rovnou vpisovat údaje.

Členské průkazky

Formulář průkazu delegáta/náhradníka okresní konference ČSV

Do průkazu lze vpisovat údaje.

 

Změna názvu ZO a OO

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

Záznam o léčení včelstev

 

Mor včelího plodu

 

Registrační list organizační složky ČSV

  • ŽÁDOSTI O REGISTRAČNÍ LIST/ZMĚNU JE TŘEBA GENEROVAT V CIS
 

Formuláře - Včelařské kroužky mládeže

* Formulář Jmenný seznam členů VKM umí vygenerovat CIS v modulu včelařské kroužky (stačí vyplnit základní údaje). Pokud nemáte do CIS přístup, požadejte technickou podporu Ing. Zdeňka Formana.
 

Směrnice  ČSV č. 2/2006 – archivační a skartační řád ČSV

 

Úrazové pojištění členů ČSV

 

Příloha návrhu na vyšetření

 

Cestovní příkaz pro základní organizace ČSV

 

Návrh na udělení čestných ocenění

 

Žádost o příspěvek ze svépomocného fondu

 

Směrnice ČSV č. 4/2016 - o právní pomoci

 

Vzorová pachtovní smlouva

 

Vzorová dohoda o provedení práce

 

Vzorová smlouva o kočování

 

Vzorová smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání