Dotace

Dotace

Národní dotace

Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH):

Vzor soupisky se seznamem včelařů - hromadné podání od ZO (posílat poštou doporučeně) - Hlášení o počtu včelstev

Evropské dotace

Investice do hmotného majetku:

Boj proti včelím nákazám:

Racionalizace kočování:

Plemenářské práce:

Analýza včelích produktů:

V souladu s nařízením vlády č. 53/2023 Sb. trvá nové dotační období od 1.8.2023 do 31.7.2024. Chovatelé včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., nejpozději do 31.12.2021, mohou již nyní nakupovat nová dotační zařízení na opatření Investice do hmotného majetku a na opatření Racionalizace kočování dle příloh č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 nařízení vlády.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):