Dotace

Dotace

Evropské dotace

Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství (aktualita ČSV k této problematice ZDE)

PODPORY PRODUKTŮ VČELAŘSTVÍ: Příručka pro chovatele včel

Dotační opatření:

Investice do hmotného majetku (dříve Technická pomoc - nové zařízení):

Dotační zařízení z tohoto opatření mohou nakupovat chovatelé včel, kteří jsou zaevidováni u Českomoravské společnosti chovatelů nejpozději do 31.12.2020.

Boj proti včelím nákazám (dříve Boj proti varroáze):

Racionalizace kočování včelstev:

Dotační zařízení z tohoto opatření mohou nakupovat chovatelé včel, kteří jsou zaevidováni u Českomoravské společnosti chovatelů nejpozději do 31.12.2020.

Plemenářské práce (dříve Obnova včelstev):

Analýza včelích produktů (dříve Rozbory medu):

Termín pro předání požadované dokumentace na ČSV je nejpozději do 15. 7. 2023.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

 

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):