Dotace

Dotace

Evropské dotace

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem přikládáme nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů ZDE

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF, na odkaze https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi

Technická pomoc - nové zařízení:

Boj proti varroáze:

Racionalizace kočování včelstev:

Úhrada nákladů na rozbory medu:

Obnova včelstev:

 

Národní dotace

Oběžník č. 2/2020

I.     Rozpis termínů souvisejících s poskytnutím dotace 1.D. v roce 2020 a s odvodem členských příspěvků na rok 2021 do rozpočtu RV ČSV, z. s.
II.    Poskytnutí dotace 1D v roce 2020
III.   Informace o programu CIS
IV.   Členské příspěvky na rok 2021
V.    Výkaz o včelařství v ČR v roce 2020
VI.   Odběr časopisů v roce 2021 – zpracování v CIS
VII.  Poštovní poukázky
VIII. Metodika registrace ZO a OO do spolkového rejstříku
IX.   Výkazy o hospodaření ZO a OO ČSV, z.s - Výkazy o majetku
X.    Územní působnost základních organizací v jednotlivých okresech
XI.   Nabídka starších publikací o včelařství
XII.  Důležitá upozornění
 
Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH):

  

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů: