Dotace

Dotace

Evropské dotace

Připravované nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh od r. 2023 zatím nebylo schváleno. 

 Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):