Dotace

Dotace

Evropské dotace

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem přikládáme nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů ZDE

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF, na odkaze https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi

Dotace na včelařská opatření v roce 2020

Pravidla administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Prohlášení konečného příjemce k požadavku na poskytnutí dotace na opatření

Za jakých podmínek lze získat EURODOTACE dle nařízení vlády č. 148/2019 Sb.

Příručka pro chovatele včel - VČELAŘSKÉ EURODOTACE KROK ZA KROKEM

Technická pomoc:

Boj proti varroáze:

Racionalizace kočování včelstev:

Úhrada nákladů na rozbory medu:

Obnova včelstev:

Národní dotace

 
 

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů: