Dotace

Dotace

Evropské dotace

Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství (aktualita ČSV k této problematice ZDE)

 Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů (jednotlivé kraje mohou mít rozdílné termíny pro podání žádostí o poskytnutí dotace, stejně tak může být rozdílný rozsah podpory, objem poskytovaných finančních prostředků, a v neposlední řadě i pravidla pro poskytnutí dotace):