O svazu Tisková prohlášení

Tisková prohlášení

Tisková zpráva vedení ČSV, z. s. ke kauze antibiotik v medu

Dnes, 27. listopadu 2015 v 09:15 hod., vedení Českého svazu včelařů z. s., v návaznosti na včerejší uveřejněné výsledky Státní zemědělské a potravinářské inspekce ohledně zjištěného stopového množství antibiotik v některých výrobcích a na základě dalších informací  s okamžitou platností rozhodlo o zastavení expedice a prodeje  všech výrobků společnosti Včelpo s.r.o. svým zákazníkům.

Jednotlivé druhy výrobků a šarží budou uvolňovány v následujícím období do expedice a prodeje pouze s negativním výsledkem laboratorního vyšetření akreditovanou laboratoří na přítomnost farmakologicky účinných látek.

Vedení Českého svazu včelařů z.s. nadále intenzivně pokračuje ve společnosti Včelpo s.r.o. v šetření příčin vzniklé situace.

JUDr. Karel Brückler v.r.

Předseda ČSV, z. s.
 
Tiskovou zprávu ke stažení naleznete zde

 

Tiskové prohlášení ČSV, z.s. ke kauze antibiotik v medu

Předsednictvo Republikového výboru (RV) ČSV, z. s. ve funkci valné hromady společnosti Včelpo spol. s r. o. projednalo na svém zasedání dne 20.11.2015 problematiku výskytu antibiotik v medech dodávaných touto společností. Předsednictvo RV ČSV, z. s. vyjádřilo hluboké znepokojení nad prokázanou přítomností některých antibiotik v medech zpracovávaných firmou Včelpo spol. s r.o. Jakoukoliv přítomnost antibiotik v medu považuje za zcela neakceptovatelnou. Předsednictvo RV ČSV, z. s. je přesvědčeno, že se nejednalo o med pocházející od českých včelařů, ale o med ze zemí mimo EU, který byl společnosti Včelpo spol. s r. o. dodán a deklarován jako med český. V souvislosti s tímto zjištěním byla neprodleně přijata opatření, která se budou zaměřovat na kontrolu kvality všech dodávaných medů, včetně uchovávání kontrolních vzorků z každého dodaného přepravního obalu. Kontrola výstupního produktu bude obsahovat i vyšetření na přítomnost antibiotik, které není zpracovateli medů v ČR rutinně prováděno. A to do doby, než bude každá šarže uvolněna na trh. Předsednictvo RV ČSV, z. s. ve funkci valné hromady přistoupilo k personálním změnám v kontrolních orgánech společnosti Včelpo, spol. s r. o. Předsednictvo RV ČSV, z. s. vítá snahy státních orgánů na zajištění kvality prodávaného medu a poskytne při řešení této problematiky veškerou součinnost.

 V Nasavrkách dne 20.11.2015

 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, z. s.

 

Mimořádná tisková konference ministra zemědělství Mariana Jurečky

Dne 19. listopadu 2015 se na Ministerstvu zemědělství ČR uskutečnila mimořádná tisková konference na téma falšování medu. Na českém trhu se objevily medy obsahující antibiotika. Dokládají to výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS), jejichž zástupci se spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou tiskové konference zúčastnili. Prvně jmenovanou instituci zastupoval ústřední ředitel Martin Klanica, druhou pak MVDr. Jan Váňa z odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.
 
Tiskovou zprávu v kompletním znění naleznete zde
 
Republikový výbor ČSV se bude nastálou situací podrobně a zodpovědně zabývat na svém pravidelném zasedání, které se koná o nadcházejícím víkendu v Nasavrkách.