Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2019

14. 11. 2019

Dne 14.11.2019 vyzvedl tajemník ČSV, z.s., osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo 5546/2019-18140Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2019“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 343 /2019-A109 ze dne 14.10.2019 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí 154 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Sekretariát ČSV, z.s., rozeslal dne 15.11.2019 finanční prostředky jednotlivým ZO ČSV, z.s.

Sekretariát ČSV, z.s., rozeslal dne 18.11.2019 finanční prostředky jednotlivým OO ČSV, z.s. na administraci dotace.

Oběžník 2/2019 bude zaslán pouze elektronickou poštou a bude zveřejněn na webových stránkách www.vcelarstvi.cz v záložce DOKUMENTY - Oběžníky