Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2018

12. 11. 2018

Dne 12.11.2018 vyzvedl tajemník ČSV, z.s., osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo 5607/2018-17210Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2018“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 267/2018-A109 ze dne 15.10.2018 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí  149   na jedno zazimované včelstvo.

Sekretariát ČSV rozešle finanční prostředky jednotlivým ZO ČSV dne 13.11.2018 a 14.11.2018 rozešle finanční prostředky OO ČSV na výplatu administrace dotace 1.D. v roce 2018.

Oběžník 2/2018 bude zasílán pouze elektronickou poštou a bude zveřejněn na webových stránkách www.vcelarstvi.cz v záložce DOKUMENTY - Oběžníky