Další Výzva SZIF byla doručena na svaz

24. 11. 2020

217 chovatelů nemá svůj požadavek o dotaci 1.D v pořádku. Zkontrolujte si, zda nejste mezi nimi.

Český svaz včelařů obdržel další výzvu SZIF k nesrovnalostem v požadavcích o dotaci 1.D. Jedná se o 217 chovatelů, u nichž byly v mezidobí od zaslání první výzvy SZIFu ze dne 13.11.2020 zjištěny nedostatky. Ostatně tato první výzva ve svém závěru upozorňovala, že k další výzvě u nově zjištěných chyb může dojít, což se také stalo.

V příloze naleznete jak aktuální Výzvu SZIF ze dne 23.11.2020, tak příslušnou tabulku s údaji dotčených chovatelů. Chovatelé se mohou nahlédnutím do přiložené tabulky identifikovat podle registračního čísla chovatele a příslušnosti k ZO. Stejně jako u výzvy první nelze uvádět další osobní údaje v zájmu jejich ochrany.

Náprava chyb musí být provedena stejně jako u první výzvy do 3.12.2020.

Jedná se kromě třech jiných chyb opět o neprovedení hlášení počtu včelstev k 1.9.2020 (214 chovatelů), čímž tito chovatelé nesplňují podmínky pro poskytnutí dotace 1.D.

Touto cestou informujeme chovatele a současně dopisem žádáme o součinnost i naše organizační jednotky.

Opravy chyb probíhají v komunikaci s ČMSCH, a.s. bez účasti svazu.

Po uplynutí lhůty k nápravě SZIF opět ověří stav dotazem v ÚE a opravené údaje chovatelů včel při rozhodování o výši dotace zohlední. Pokud nedostatky v požadavcích nebudou opraveny, budou zamítnuty.

Další informace najdete v přiložené výzvě SZIFu, a pokud jde o komunikaci se SZIFem, prosím vždy uvádějte následující kontakty: telefon na infolinku SZIF 222 871 871 případně email: info@szif.cz (pracovníci infolinky jsou informováni o problematice opatření dotačního programu 1.D.).

Přílohy:

Mgr. Jarmila Machová