Workshop - zdraví a imunita včel

14. 1. 2020

Členové ČSV jsou zváni na workshop věnovaný tématu zdraví a imunity včel. Akci, která volně navazuje na loňský workshop, organizuje PřF MU na přání účastníků z minulého roku.

Workshop se bude věnovat imunologii a fyziologii včely medonosné. Budou diskutovány rozdíly mezi krátkověkou a dlouhověkou populací včel v ČR na základě sledování biochemických parametrů a jejich ovlivnění parazitací kleštíkem Varroa destructor. Dále budou prezentovány výsledky studia vlivu magnetických polí na populaci včel. V praktické části uvidíte vybrané metody měření jednotlivých parametrů, které jsme sledovali v rámci výzkumu financovaným projekty Ministerstva zemědělství.

Akce, která se uskuteční 14. 1. od 10 hodin v univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích (pavilon A11, místnost 306) je opět zdarma (vč. občerstvení). Prosíme o registraci do 7. 1. na mailu helanej@sci.muni.cz Prosím, předejte tento mail všem včelařům, kterým by akce mohla být užitečná.

Těšíme se na setkání

Helena Nejezchlebová manažerka pro transfer technologií PřF MU

Helena Nejezchlebová| MASARYK UNIVERSITY Phone: +420 721 660 406 E-mail: helanej@sci.muni.cz Correspondence Address: FACULTY OF SCIENCE Kotlarska 2 611 37 Brno Czech Republic