Program vzdělávání začínajících včelařů Rosice 2018/2019

13. 1. 2018 - 8. 12. 2018

Program vzdělávání začínajících včelařů

 Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2018-9

PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO VČELAŘE ZAČÁTEČNÍKY

Přednáška 29.9.2018 - 9,00-12,00
Ošetřování včelstev během roku, historie a vývoj včelařství Ing. Josef Janoušek

Kurz - 13,00-17,00 Základy bezpečnosti, používání pomůcek práce se včelstvy Ing. Josef Janoušek

13.října Přednáška - 9,00-12,00 Biologie včely medonosné Mgr. Solčanský 

Kurz 13,00-17,00 Odběr a vyšetření vzorků, mikroskopování Mgr. Solčanský 

17.listopadu 2018 - 9,00-12,00 Včelí produkty Ing. Petra Badová

Kurz - 13,00-17,00 Zpracování včelích produktů, vaření medoviny Ing. Oldřich Veverka

8.prosince 2018 Přednáška 9,00-12,00 Výběr stanoviště, základní podmínky úspěšného chovu včel Ing. František Texl

Kurz - 13,00-17,00 Úlové systémy, správná volba a využívání Ing. František Texl

 


PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VČELAŘE 

6.říjen-přednáška 9,00 až 12,00 Tradiční a moderní způsoby chovu včel RNDr. Ptáček 

13,00-17,00 Kurz Úlová otázka, současní opylovatelé RNDr. Ptáček 


3.listopad -přednáška 9,00 až 12,00 Provozní metody při chovu většího počtu včelstev Ing. Kurtin

13,00-17,00 Kurz Ošetřování včelstev v podletí, zazimování Ing. Kurtin


1. prosinec -přednáška 9,00 až 12,00 Fyzioologie a etologie včely medonosné doc. Ing- Antonín Přidal, Phd.
13,00-17,00 Kurz Apiterapie Ing. Petra Badová

 

 

Program školení šk.r. 2017-8

Začátek přednášek 9,00. Kurzů ve 13,00. 

13. leden 2018

Ing. Petra Badová

Přednáška

Včelí produkty (med, vosk, propolis, mateří kašička)

 

17. březen 2018

Mgr. Marian Solčanský

Přednáška

Fyziologie včely medonosné

Ing. Oldřich Veverka

Kurz

Jarní prohlídka včelstva, podložky, taxace včelstev, zásahy ve včelstvu

14. duben 2018

Ing. Oldřich Veverka

Přednáška

Nemoci včel, prevence, ošetřování zasažených včelstev

Ing. Petra Badová

Kurz

Jarní práce se včelstvy, ošetřování včelstev, léčebné zásahy, úpravy úlového prostoru, rozšiřování a další související práce

5. květen 2018

Ing. Josef Janoušek

Přednáška

Základy chovu matek

Ing. Josef Janoušek

Kurz

Praktické ukázky a nácvik činností spojených s chovem matek

19. květen 2018

Ing. Oldřich Veverka

Přednáška

Rozmnožování včelstev, chovatelské metody množení, základy zootechniky v daném období, protirojová opatření, rozšiřování včelstev

Ing. Oldřich Veverka

Kurz

Tvorba oddělků, přidávání matek

9. červen 2018

Ing. Petra Badová

Přednáška

Včelí produkty vosk, propolis, mat.kašička. Med a jeho získávání, skladování.

Ing. Oldřich Veverka

Kurz

Praktické činnosti spojené odběrem medu

4.srpna 2018

Ing. Pavel Řehořka

Přednáška

Ošetřování včelstev ekologicky 

Ing. Oldřich Veverka

Kurz

Základy ošetřování včelstev v podletí, krmení a léčení, přezkoušení formou soutěže - předání osvědčení