XXI. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou Hanácká včela

19. 10. 2018

XXI. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou Hanácká včela

 

Pozvánka na 21. mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců a  21. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná ve dnech 19. – 20. 10. 2018. Pořadatelem je Český svaz včelařů, z.s. ve spolupráci se Slovenským sväzom včelárov.

 

Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Celá akce se člení:

* Instalace výstavy ve čtvrtek 18. 10. 2018

* Výstava zlepšovatelů-vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb, doba konání od pátku 19. října dopoledne do soboty 20. října 2018

* Konference zlepšovatelů a vynálezců se koná v sobotu 20. října

 

Pro jednání konference a pro zlepšovatele se vyhlašují hlavní tematické okruhy:

 

* Plemenářská práce u včel a chov matek, na konferenci vede Vladimír Sokol

* Včelí produkty, získávání, zpracování se zaměřením na vosk a mezistěny, na konferenci vede RNDr. Taťana Čermáková, CSc.

* Choroby a nákazy včelstev, na konferenci vede Ing. Dalibor Titěra, CSc.

* Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včel společně s profesionálním včelařením, na konferenci vede Dr. Ing. František Kamler

 

Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů se vyhlašují následující kategorie:

* Zařízení prakticky využitelné včelaři

* Audiovizuální a knižní publikace na téma včelařství

* Dekorativní předměty ze včelích produktů

 

Na konferenci je možné přihlásit referáty o délce cca 15 min. nebo postery (plakáty) o maximální šířce 80 cm a výšce 100 cm. Pro přednášející bude k disposici dataprojektor. Přihlášky referátů a posterů na konferenci exponátů na výstavu zlepšovatelů je nutné zaslat na sekretariát ČSV info@vcelarstvi.cz nejpozději do 30. 8. 2018. Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vynálezců je nutné přihlásit na info@vcelarstvi.cz nebo písemně na sekretariát ČSV, Křemencova 8, Praha 1 také do 30. 8. 2018. U později došlých přihlášek nelze zaručit zajištění noclehu pro přihlašovatele!

Aby byl exponát pořadateli vybrán, musí především splňovat: nový nápad, usnadnění práce se včelstvy, efektivní přínos, nápad nebo exponát nebyl již v přihlašované podobě představen na minulých výstavách zlepšovatelů. Tito vystavovatelé ale nebudou moci na zlepšovatelském stánku provozovat ekonomickou činnost, tj především prodávat. Náklady účastníků konference a výstavy zlepšovatelů a vynálezců hradí pořadatel, Český svaz včelařů. Exponáty v této části budou vyhodnoceny, hodnocení zajistí jmenovaná komise, budou hodnoceny odděleně tři vyhlášené skupiny. Autoři prvních tří nejlepších exponátů a zařízení v každé kategorii budou odměněni finanční částkou.

Při příležitosti této výstavy budou posuzovány pomůcky pro udělení známky „Ověřená pomůcka ČSV“. Výrobci, dovozci z České republiky využijte této příležitosti k ocenění vašich kvalitních vyráběných nebo dovážených pomůcek pro naše včelaře.

Jménem Racionalizační a osvětové komise vyzývám všechny pokrokové včelaře k aktivní účasti na této výstavě a konferenci, oslovuji především ty, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti a nápady s ostatními. Ostatní včelaři při návštěvě mohou něco získat, co mohou uplatnit na svých včelínech. Výstaviště v Olomouci je po rekonstrukci a působí přívětivěji, než tomu bylo při pořádání 11. konference v roce 1998. Svou velikostí odpovídá konané akci, je dopravně dosažitelné i ze slovenské strany. V těsné blízkosti výstaviště je dostatek parkovacích míst pro osobní auta, pro zájezdové autobusy bude zajištěno odstavné parkoviště, přímo u výstaviště pak místo pro výstup a nástup účastníků.

Výrobci, vystavovatelé a prodejci včelařských potřeb budou organizování výstavištěm, expo@flora-ol.cz a olomouckými včelaři Czabe@post.cz v rámci akce Hanácká včela, kde si je potřeba objednat výstavní - prodejní plochu, popřípadě potřebné vybavení.

Další kontakt na organizátora ze slovenské strany: Milan Janco, e-mail: janco@stonline.sk. Tel.: +421 903 108 810.

 

Přihláška exponátů

Přihláška referátů

 

Sledujte nejnovější informace na www.vcelarstvi.cz a www.vcelari.sk.

 

Dr.Ing. Frant. Kamler – kamler@beedol.cz

Za racionalizační a osvětovou komisi při RV ČSV

Telefon 603 271 541