Úsvit včelařského vzdělávání: První státní včelařskou školu na světě založila Marie Terezie

9. 2. 2023

V souvislosti s celkovým růstem zájmu o přírodní vědy, především o zoologii a botaniku, zažívalo v tehdejším Rakousku-Uhersku ve druhé polovině 18. století rozkvět české včelařství. Zejména to bylo v období vlády jedné z nejmocnějších evropských panovnic, rakouské arcivévodkyně a české a uherské královny Marie Terezie.

Marie Terezie (1717–1780) se snažila povznést celkovou hospodářskou prosperitu habsburského Rakouska, Uher, Čech a Moravy. Navíc včely a včelařství byly její „srdeční“ záležitostí a po celou dobu svého vládnutí chov včel propagovala a organizovala. Její první přímé podpory včelařství se v roce 1775 dočkala Morava (Čechy o rok později) vydáním patentu, který obsahoval ochranná a podpůrná opatření pro majitele a chovatele včel, platná ve všech zemích mocnářství. Šlo o volný a nezdaňovaný prodej medu a vosku, zbavení povinnosti placení mýtného při převážení úlů, možnost vlastnit jakýkoliv počet včelstev, svobodný pohyb na panských a selských polích a další zvýhodnění.

První ve světě

Vědoma si úlohy odborného vzdělání pro další rozvoj průmyslu a zemědělství, založila Marie Terezie již v roce 1769 v Belvederu, vídeňském barokním palácovém komplexu jihovýchodně od centra města, první státní včelařskou školu na světě. Škola nesla její jméno Theresianische Imkerschule (Tereziánská včelařská škola). Žáci, kteří měli výuku, celodenní zaopatření a bydlení zdarma, se učili vše o chovu včel a získávání medu.

První státní včelařská škola na světě ve Vídni byla sice založena na rakouském území v německém jazykovém prostředí, řídil ji však a odborné předměty vyučoval Moravan Antonín Janša (1734–1773), autor tehdy ojedinělého spisu Podstatná učení, a zpráva o chování včel. Některé prameny uvádějí jméno Antona Janschiho (Antona Janscha), údajně pocházejícího ze Slovinska. V každém případě byl ředitelem Slovan.

První včelařská škola ve Vídni si záhy získala vynikající pověst, ačkoliv existovala pouhých osm let. Pro následníka trůnu, císaře Josefa II., totiž ztratila na atraktivitě, a tak ji rok po matčině smrti zrušil spolu se všemi dalšími školami podobného zaměření.

Výuka v Novém Kníně

Další škola podobného zaměření vznikla v Brně (později byla přemístěna do Vsetína) a v roce 1776 ve středočeském Novém Kníně. Byla oficiálně zřízena na základě patentu, který v roce 1776 vydala Marie Terezie. V něm se píše, že Nový Knín leží v „kraji polohou i pastvou nejpříhodnějším včelám“. Škola měla původně sídlit v domku č. p. 161 v Kostelní ulici, učitelem byl jmenován Jan Hallmann.

Výběr objektu, ale i učitele, se však časem ukázal jako nešťastný. Původně zakoupený domek v Kostelní ulici byl svým umístěním pro školu nevhodný a učitel, který neuměl česky, nejevil o výuku včelařství zájem. Až později byl zakoupen dům č. p. 9 Na Salaši se zahradou a dvaceti včelstvy. Učitel ve škole zůstal, byl mu však krácen plat. Někdejší sídlo školy v barokní budově najdeme na jižním okraji historické zástavby Nového Knína při silnici do Libčic, v lokalitě Na Salaši, přibližně 250 metrů od knínského náměstí.

V barokní budově v Novém Kníně byla na základě patentu rakousko-uherské panovnice Marie Terezie zřízena první včelařská škola v Čechách

Zachráněná barokní památka

Po úmrtí poslední obyvatelky domu začalo stavení chátrat. Nikdo se tam nenastěhoval a dědicové neměli o opravy zájem. Pro silničáře byla dopravní překážkou, proto ji chtěli zbourat, ale díky místním lidem se tuto myšlenku dařilo oddálit až do převratu v roce 1989. V následujících letech byla barokní stavba prohlášena za kulturní památku.

Do budovy dlouhá léta střechou zatékalo. Tehdejším majitelům se sice podařilo objekt alespoň zakonzervovat a zamezit tak dalším škodám, budova však i nadále chátrala. V minulých letech ji koupil malíř a restaurátor, který památku probouzí k životu. V jedné z místností by měla vzniknout expozice připomínající zdejší včelařskou školu.

Soukromá škola v Kolči

V minulosti vznikaly v Čechách i na Slovensku soukromé včelařské školy. Nedaleko Kladna, v obci Koleč v roce 1914 Václav Švarc, vyrábějící známé úly Budečák, v místní části Týnec založil včelařskou školu, kde se až do roku 1939 konaly kurzy pro začátečníky. Dokonce sem včelaři vozili z Itálie matky, jejichž potomstvo má genetickou stopu i v mnoha současných zdejších včelstvech. Tím se Koleč stala pokrokovým a osvětovým místem pro rozvoj včelařství. Na Slovensku údajně byla včelařská škola v Humenném.

V období Československa

Od vzniku Československa až do období po skončení druhé světové války probíhalo vzdělávání včelařů formou kurzů, pořádaných zpravidla včelařskými spolky. V padesátých letech minulého století se ve státních statcích, lesích a jednotných zemědělských družstvech začaly budovat včelařské provozy, pro něž bylo zapotřebí vyškolit odborníky. Pro jejich vzdělávání byla v roce 1951 v Nasavrkách na Chrudimsku otevřena včelařská škola, která funguje dodnes.

 

 

Ing. Zdeněk Kulhánek

Foto: Místopisy.czSOUV Nasavrky