Myslíme do budoucna (2): Co nasázet, aby na zahradách bylo „něco“ pro včely i vaše zdraví

16. 1. 2023

V minulém článku, kdy jsme společně vytvářeli kvetoucí záhon pro včely i jako zdroj koření, jsme se na konci zmínili o tom, že řada ze skupiny kořeninových rostlin má i léčivé účinky. Stačí vyhledat některý z informačních zdrojů a dozvíte se, které námi navrhované koření lze využít pro jeho léčivé účinky a jak.

Dnes se podíváme na některé zástupce ze skupiny léčivých rostlin a vybereme ty, které jsou na rozdíl od předchozích zmiňovaných domácího původu a můžete je využít např. při tvorbě přírodních zahrad. Samozřejmě, že naše informace nejsou z hlediska lékařského směrodatné a o jakémkoliv užívání bylin je určitě víc než vhodné se poradit s lékařem. Již ve starověku byla známá bukvice lékařská (Betonica officinalis),které byly připisovány magické účinky – byla pěstována před domy, aby její síla přinesla rodinné štěstí a lásku. Ve středověku se běžně bukvice lékařská pěstovala u klášterů a lékáren a z této doby také pochází rčení: „Prodej kabát a kup si bukvici.“ Byla využívána při trávicích obtížích, neuróze nebo nespavosti a kožních problémech. Určitě můžete bezpečně vyzkoušet polštářek pro klidné spaní naplněný bukvicí. Jedná se zároveň o krásnou a nenáročnou trvalku, kterou v červenci a srpnu včely navštěvují jako zdroj nektaru a částečně i pylu.

Na slunci až ve světlém polostínu se u vás bude dařit další z bylin, a tou je celík zlatobýl (Solidago virgaurea).Již staří Germánii ho používali, aby „zlomili kámen“ (kameny močové a ledvinové). Na stejné obtíže doporučoval odvar zlatobýlu v bílém víně i Mattioli, stejně jako na hojení ran a kožních problémů. A pokud chcete spatřit budoucí lásku, vezměte si k sobě kousek zlatobýlu a ideální partner se objeví hned následující den. Pro vaše včely bude celík velmi cenným zdrojem nektaru i oranžového pylu, který budou sbírat od července do října.

Pro své magické účinky byl kdysi velmi ceněný i kozlík lékařský (Valeriana officinalis). Jeho kořen chránil před čarodějnicemi, které nesnášely jeho výrazné aroma. Pokud před očekávanou návštěvou zavěsíte sáček s usušeným kořenem kozlíku nade dveře, rozkýve se v okamžiku, kdy vstoupí host se zlými úmysly. Léčivá síla kozlíku spočívá v tom, že stabilizuje nervovou soustavu, dostává ji do klidu a pohody. A potěší i vaše kočky, proto jim zkuste vyrobit hračky naplněné právě kozlíkem. A nesmíme zapomenout na včely. Těm kozlík poskytuje od června do srpna jak nektar, tak i pyl.

Srdečník obecný (Leonurus cardiaca) je sice původem ze Sibiře, ale u nás se rozšířil a tak ho můžete potkat na suchých loukách a pastvinách, na rumištích nebo podél cest. Jak jeho název naznačuje, využívá se v léčitelství k úpravě srdeční činnosti a jako mírné sedativum Jedná se o atraktivní bylinu až 150 cm vysokou, která má pro včely od června do září připravený nektar i menší množství pylu. Jeho nať se dříve používala jako zelené barvivo.

Velmi známá třezalka tečkovaná se vám představí na posledních stránkách tohoto čísla. Na stinnějších okrajích lesů nebo březích potoků můžete potkat krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa). Ve středověku byl používán na tzv. krtice = zduření krčních uzlin, dnes na nejrůznější kožní neduhy. Nelze ho přehlédnout pro vysokou návštěvnost včel. Zkuste uvedené rostliny (a mnohé další) začlenit podle jejich nároků na svoje zahrady nebo včelnice, hlavně pokud preferujete přírodní styl. Samozřejmě vám přejeme, abyste jejich léčivé účinky nemuseli využívat, ale potěšili sebe jejich vzhledem a včely obohacením nabídky včelí pastvy.

Ing. Miroslava Novotná