XXII. Mezinárodní kongres včelařů Apislavia v Moskvě skončil

13. 9. 2018

Po dvoudenním zasedání Valného shromáždění Apislavia skončil ve středu 12.9. 2018 kongres v Moskvě současně s doprovodnou včelařskou výstavou. Odborné přednášky, které probíhaly paralelně s výstavou a zasedáním Valného shromáždění Apislavia, budou tématem v některém z příštích čísel časopisu Včelařství.

Valné shromáždění přijalo zprávu o činnosti a hospodaření Apislavie za uplynulé období, rozhodlo o organizátorovi příštího kongresu. Jediným uchazečem bylo Bělorusko, které získalo důvěru všech členů Apislavie. Byly schváleny drobné změny Stanov Apislavie a přijati noví členové: Ukrajina-Záporoží, Uzbekystán a Tatarstán. Dlouho se diskutovalo o platební morálce ve vztahu k členským příspěvkům některých členů Apislavie. Byla ustavena pracovní komise, která by se měla zabývat možnostmi získání dotací na projekty řešící problémy včelařství v mezinárodním měřítku v rámci Apislavie. Problémy jsou v jednotlivých zemích přibližně stejné, ale řešeny odlišně s ohledem na pomoc státu a také s ohledem na počet a strukturu včelařských organizací. Někde je podpora státu dostatečná, někde není žádná. Někde je jeden silný svaz, jinde několik menších s problematickou vzájemnou komunikací. Výměna zkušeností jednotlivých členů Apislavie je proto žádoucí, inspirativní a velmi využívaná. Kontaktním jazykem je ruština nebo angličtina, ale hovořilo se převážně rusky. Z přijetí, kterého se nám dostalo, bylo znát, že si Rusko váží toho, že mohlo v Moskvě přivítat zástupce členských včelařských organizací Apislavia a že je připraveno své včelaře maximálně v jejich činnosti podpořit. I k tomu sama skutečnost konání kongresu v určité zemi směřuje a pomáhá. Snad za dva roky v Minsku pomůže i běloruským včelařům, kteří podle jejich slov včelařství ve své zemi potřebují zpropagovat.

Mgr. Jarmila Machová


XXII. Mezinárodní kongres včelařů Apislavia v Moskvě skončil