XI. sjezd Českého svazu včelařů je již za námi

13. 12. 2021

XI. sjezd ČSV se sešel v pražském Top Hotelu Praha na Chodově na svém jednání 11.-12.12.2021. Ze 129 delegátů se zúčastnilo 111. I v současné složité době za trvání nouzového stavu se podařilo sjezd připravit na vysoké úrovni. Bohužel na rozdíl od minulých sjezdů nemohli být z hygienických důvodů přítomni hosté.

Program probíhal podle plánu. Sjezd schválil Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2016-2020, Zprávu o plnění hlavních směrů a úkolů svazu mezi sjezdy, Zprávu o činnosti Ústřední kontrolní komise ČSV. Provedl řadu změn Stanov ČSV, schválil nové složení Republikového výboru ČSV a samozřejmě uložil řadu úkolů.

Hlavní pozornost se jako vždy upírala k volbám nových orgánů svazu, které budou pracovat v nadcházejícím volebním období.

Volba členů Ústřední kontrolní komise ČSV proběhla oproti zvyklostem veřejně. Poprvé na jednání byl použit elektronický hlasovací systém, což rozhodování velmi zrychlilo. I proto se delegáti rozhodli volit členy ÚKK veřejně po jménech.

Výsledek volby: předsedkyně Marie Bučánková, místopředseda Stanislav Doležel, členové Hana Surá, Radek Stehlík, Petra Mikšovská. 1. náhradníkem byl zvolen Zdeněk Sedlář, 2. náhradníkem Aleš Frühbauer.

Volba předsedy svazu proběhla tajně. Již v prvním kole získala nadpoloviční většinu hlasů staronová předsedkyně Jarmila Machová. V rámci 1. zasedání Republikového výboru ČSV došlo i k volbě členů Předsednictva RV ČSV. Aklamací po jménech byli zvoleni Jiří Vaněk z Okresní organizace ČSV Domažlice, Petr Hájek z Okresní organizace ČSV Praha-západ a Miroslav Štěpán z Okresní organizace Rychnov nad Kněžnou. Do plného počtu členů PRV schválených Republikovým výborem (7) – chybí 3 funkcionáři. Ti budou zvoleni příští rok na lednovém zasedání RV. Tam také dojde k volbě místopředsedů.

V průběhu sjezdu bylo předáno vyznamenání Miroslavu Štěpánovi. Obdržel odznak Vzorného včelařského pracovníka.

V závěru jednání XI. sjezdu ve svém vystoupení předsedkyně předestřela nejdůležitější úkol pro nové vedení svazu. Podle jejích slov v současné době plné různých opatření, kdy doba kovidová již dva roky zásadně omezuje naši spolkovou činnost, a kdy se dají očekávat v důsledku velkého zadlužení státu škrty ve veřejných rozpočtech, které se pravděpodobně nevyhnou dotacím, udělá vedení svazu vše pro to, aby byly zajištěny všechny činnosti svazu tak, jak jsou naši členové zvyklí a jak potřebují. Protože hlavním úkolem orgánů svazu je sloužit svým členům.

Po schválení Usnesení XI. sjezdu ČSV byl sjezd ukončen.