Výběrové řízení na pozici tajemníka ČSV, z. s.

6. 1. 2021

Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel. 224 934 082, e-mailová adresa: sekretariat@vcelarstvi.cz, vyhlašuje na základě usnesení předsednictva Republikového výboru ČSV ze dne 10. 12. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „TAJEMNÍK SEKRETARIÁTU“ Českého svazu včelařů, z. s.

 

Rámcová pracovní náplň:

· tajemník svazu řídí sekretariát RV ČSV a odpovídá za jeho činnost,

· zastupuje svaz v souladu se stanovami ČSV,

· jedná s výkonnými a zákonodárnými orgány státu,

· zajišťuje podklady pro jednání nejvyšších orgánů svazu,

· zpracovává koncepční materiály rozvoje ČSV.

 

Mzdové podmínky: smluvní.

 

Požadavky na uchazeče:

· vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední odborné,

· organizační a řídicí schopnosti,

· samostatnost,

· odpovědnost,

· komunikační dovednosti,

· schopnost analytického myšlení,

· praxe v řídící funkci výhodou ,

· uživatelská znalost PC,

· řidičský průkaz skupiny B,

· státní občanství ČR,

· bezúhonnost,

· znalost problematiky včelařství vítána,

· znalost cizích jazyků vítána.

 

Uchazeč předloží:

· profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadním průběhu zaměstnání, odborných znalostech a dovednostech,

· reference od předchozích zaměstnavatelů,

· ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,

· motivační dopis zájmu o výkon funkce a záměrech ve funkci.

 

Místo výkonu práce – Praha.

 

Nástup - od 1. 6. 2021 nebo dle dohody.

 

Ubytování pro mimopražské zájemce není zajištěno.

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zašle uchazeč na adresu (nebo předá osobně) - Český svaz včelařů, z. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 - v zalepené obálce s nápisem „VŘ – tajemník“.

 

Termín ukončení příjmu přihlášek: 15. dubna 2021 do 14:00 hodin.

 

Předsednictvo Republikového výboru ČSV, z. s.