Včelí stezka v ústecké ZOO

24. 4. 2019

V sobotu, před Květnou nedělí bylo správné aprílové počasí, ale v ústecké zoologické zahradě bylo živo. Po celém areálu ZOO byl připraven pestrý program pro děti a jejich rodiče. Součástí programu bylo i Divadlo V Pytli Petra Stolaře o životě hmyzu, představení ukončila společná cesta diváků, v doprovodu včelky Máji a včelí královny, k nové včelí stezce.

Pásku přestřihli společně ředitel zoologické zahrady ing. Roman Končel, za Magistrát města, sponzora celého projektu, náměstkyně primátora Ing. Věra Nechybová a přítel Roman Mazánek, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů v Ústí nad Labem.

Stezku tvoří deset panelů, které názorně seznamují s historií, životem a významem včel pro přírodu.

Součástí stezky jsou i dva ukázkové úly obsazené včelami.

Poděkování patří příteli Mazánkovi, který měl dobrý nápad, zasadil se o jeho realizaci a poskytl úly se včelami, o které bude pečovat.

Jitka Houžvičková

ZO ČSV Ústí nad Labem


Včelí stezka v ZOO Ústí nad Labem