Včelařská pouť na Sv. Hostýně

18. 5. 2021

Jak jsme již dříve sdělili včelařské veřejnosti, letošní včelařská pouť bude v minimálním rozsahu, totiž proběhne jen mše svatá. Bude ji celebrovat olomoucký pomocný světící biskup Antonín Basler. Začátek mše je stanoven na 10:15 hod., před ní se u sochy sv. Ambrože sejdou krojovaní včelaři se spolkovými prapory a v průvodu odejdou do baziliky. Vzhledem k omezené kapacitě baziliky a nejistému počasí, bude možnost prožít mši v kapli sv. Jana Sarkandera nebo v kapli Panny Marie La Salettské, které jsou ozvučeny. Umožní-li to počasí a při velké účasti věřících, je možné využít venkovního. podia, vše při dodržení všech platných protiepidemických opatření.
 
Ti z vás, kteří se nebudete moci osobně zúčastnit, mají možnost mši sv. sledovat živě prostřednictví kanálu:
 
 
Tradiční odborné včelařské přednášky ani stánkový prodej včelařských potřeb nejsou zajišťovány. Občerstvení bude možné jen přes výdejní okénka restaurací a ve stáncích kolem schodiště. Doprava na Sv. Hostýn je možná linkovými autobusy z Bystřice p. Host., osobními auty v omezeném počtu pouze a jen na povolenky, zdatnější poutníci kopec zdolají pěšky.
 
Karel Zahradník