Včelaři na Zahradě Čech

19. 9. 2018

Výstava Zahrada Čech dospěla již do 42. ročníku. Slavnostní zahájení se uskutečnilo za účasti zástupců města Litoměřice, přítomni dále byli mj. ministr zemědělství Miroslav Toman, biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant, předseda Agrární komory Zdeněk Jandejsek a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Vedle tradičního zaměření výstavy bylo letošní pojetí pořadatelů dáno i aktuálním letopočtem – celou výstavou prolínaly pasáže věnované 100. výročí založení Československé republiky. A tak mohli návštěvníci vedle ovoce a zeleniny narazit na koutky věnované T. G. Masarykovi, výsadbě lip a dalším význačným osobnostem či událostem připomínající akt, k němuž došlo přesně před jedním stoletím. Nicméně tím nejdůležitějším tématem byly jako vždy zahrádkářské výpěstky včetně možnosti jejich zakoupení – ovoce, zelenina, stromky, sazenice. A to po dobu celých devíti dnů trvání výstavy. Takže zásobovatelé se museli činit, jelikož zájem byl jako obvykle veliký.

Tradiční je na výstavě i expozice Českého svazu včelařů. Nabídka medů i jejich ochutnávka, prodej medu pastového, lipového, květového či akátového, živé včely, prodejní výstava včelařských pomůcek a potřeb a další. To vše pod patronací a organizací OO ČSV Litoměřice a jejího předsedy Jana Masopusta, který už je po několik let garantem a duší tohoto podniku, za což mu patří velký dík.

 

Text: Petr Kolář

Foto: Alice Ošmyková

 


Včelaři na Zahradě Čech