V rámci nouzového stavu je pohyb osob mezi okresy zakázán, jedna z výjimek však umožňuje zajištění péče o včelstva

28. 2. 2021

Vážení přátelé,

velká část chovatelů má včelstva umístěna mimo svá bydliště a současně na území odlišného okresu, než kde bydlí. Obdržela jsem mnoho dotazů, zda se zákaz pohybu mezi okresy vztahuje i na cesty na jejich stanoviště včelstev.

Tady je odpověď:

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února 2021 přijala za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 s účinností od 1.3.2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR tak, že se

zakazuje podle části I.

všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, a vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hl. m. Prahy všem osobám, které na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy trvalý pobyt nebo bydliště nemají.

Podle části II. odst. 2

ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata.

Včela je podle veterinárního zákona hospodářským zvířetem, proto se výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel na stanoviště včelstev.

Podle části IV. odst. 2 se nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku využívajících výjimek k uvedenému bodu II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.

K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář ZDE/ZDE nebo čestné prohlášení ZDE/ZDE, kde je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé případy.

Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Mgr. Jarmila Machová