Tradice medového večera s poslanci Parlamentu České republiky pokračuje

13. 1. 2023

Po tříleté přestávce, zaviněné především dobou covidovou jsme se sešli 11.1.2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, to již po šestadvacáté na tradičním medovém večeru. V příjemné atmosféře se zástupci Českého svazu včelařů setkali s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen ZEV) a Podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. Pozvání přijali i další poslanci, zástupci Ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).

V úvodu promluvili Ing. Michal Kučera (předseda ZEV) a Ing. Josef Kott (předseda podvýboru ZEV). Pár slov k podpoře plošného vzdělávání včelařů prostřednictvím časopisu Včelařství pronesl poslanec Ing. Jan Volný. Všichni ocenili práci Českého svazu včelařů, i včelařů samotných, protože bez včel to prostě nejde, a to nejen v zemědělství. Samozřejmě se nedalo vyhnout tématu současné nedobré ekonomické situace, snižování dotací a velké inflaci. Tyto nepříznivé skutečnosti se dotýkají všech, tedy i včelařů a svazu samotného.

Předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová poděkovala poslancům za spolupráci, a za snahu pomoci včelařům, zejména za jednomyslné doprovodné usnesení ZEV v souvislosti s přijetím rozpočtu na rok 2023, kterým členové ZEV doporučili ministru zemědělství hledat chybějící prostředky pro sektor včelařství. Budeme doufat, že se včelaři pomoci, odpovídající jejich společensky prospěšné činnosti dočkají.

Připíjelo se samozřejmě medovinou, na stolech byly medové perníčky a povídalo se. O čem jiném než o včelách, medu a včelaření.

Mgr. Jarmila Machová


Tradice medového večera s poslanci Parlamentu České republiky pokračuje