Stanovisko BASF- Pictor

18. 5. 2019

Reakce na dopis čtenáře uveřejněný v časopise Včelařství č. 5/2019

V časopisu Včelařství č. 5/2019 (str. 176) byl uveřejněn dopis čtenáře Vlastimila Bryla jako reakce na redakční článek z č. 1/2019 ohledně přípravku Pictor® a jeho účinků na včely. Vzhledem k tomu, že tento příspěvek se dotýká výrobku, který společnost BASF vyrábí a prodává, a zároveň obsah je založen na zcela chybné interpretaci bezpečnostního listu daného produktu, rádi bychom uvedli správné informace týkající se vlivu přípravku Pictor® na včely.

Pictor® je systémový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky olejky a slunečnice. Tento produkt je na trhu už více než 10 let. Před uvedením na trh byl tento výrobek jako každý rostlinolékařský přípravek podroben registračnímu řízení, v rámci kterého byl zcela prověřen k tomu ze zákona kompetentním úřadem České republiky – Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (UKZUZ), včetně dopadů a toxicity na živé organizmy, včely nevyjímaje. Ohodnocení bylo vykonáno plně v souladu s nařízeními EU. U výrobku Pictor® (jako u jakéhokoliv jiného fungicidního produktu) společnost BASF musela k registrační dokumentaci doložit vypracovanou studii o toxicitě na včelstvo, která je předepsaná legislativou EU.

Na základě této dokumentace UKZUZ neuložil žádné omezení pro včely, a tudíž neuložil žádnou klasifikaci pro včely ani v registračním osvědčení. Produkt Pictor® má schválené použití od fáze zeleného poupěte řepky až do fáze plného kvetení řepky, u slunečnice fáze hvězdy až plný květ. Aplikace tohoto přípravku při dodržení předepsané dávky anebo koncentrace je legální a pro včely zcela přijatelná. UKZUZ by nemohl schválit použití výrobku Pictor®, pokud by jeho aplikace byla nebezpečná na kvetení řepky olejky.

Filip Dvořák, jednatel BASF, s.r.o.