Společný seminář SVS a ČSV proběhl v Nasavrkách

24. 3. 2019

Ve středu a ve čtvrtek 20 a 21. 3. 2019 proběhl v Nasavrkách společný seminář pracovníků SVS a KVS a našich okresních zdravotních referentů. 

Seminářem jako garant akce provázel MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D., člen PRV ČSV. Na programu byla obvyklá odborná témata: Státní veterinární dozor v chovech včel a související legislativa, uplatňování v praxi, nákazová situace v chovech včel, výsledky vyšetření zimní měli na varroázu, poznatky z laboratoří SVÚ, Státní veterinární dozor při výrobě a zpracování medu a dalších včelích produktů, kontroly medu v tržní síti, současné postupy tlumení varroázy, poznatky a zkušenosti, schválené a registrované veterinární léčivé přípravky, aktuální poznatky z výzkumu v oblasti včelařství, problematika rostlinolékařských předpisů. Hodnotil se rok 2018 z pohledu zdravotní stránky včel a výsledky kontrol a monitoringu medu na cizorodé látky. Je potěšující, že monitoring medu, který každoročně provádí státní veterinární správa, dopadl velmi dobře. Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu dopadly lépe než v minulém roce.

Přednášeli odborníci z SVS, SVÚ, SZPI, VÚVč Dol, a ČSV.  Přednáškový sál byl plný po oba dny. Všichni účastníci se určitě dověděli mnoho nových informací, které použijí ve svém okresu. Diskutovalo se zejména o léčení proti varroáze po celý rok, o podobě metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok 2020. Na závěr semináře se všichni shodli, že výměna zkušeností a takováto setkání jsou velmi cenná a potřebná. Takže za rok opět na shledanou.

 

Mgr. Jarmila Machová 

 

Požádali jsme přednášející o poskytnutí jejich prezentací. Všem, kteří se nemohli zúčastnit semináře, jakož i pro všechny ostatní, které témata zajímají, uveřejňujeme prezentace, které na semináři zazněly.

- Vyšetření zimní měli na varroázu a MPV v roce 2019 - poznatky z laboratoří (odkaz Uložto.cz)

- Státní veterinární dozor v chovech včel

- Kontroly medu (SZPI)

- Současné postupy tlumení varroázy, poznatky a zkušenosti

- Státní veterinární dozor při výrobě a zpracování medu a dalších včelích produktů

- Změny v legislativě z pohledu včelařství