Seminář zdravotních referentů OO ČSV proběhl v Nasavrkách

18. 3. 2018

Ve středu 14.3.2018 proběhl v Nasavrkách celodenní seminář okresních zdravotních referentů. Historicky v březnovém termínu se každoročně tento seminář konal ve dvou dnech za účasti jak našich zdravotních referentů, tak veterinárních lékařů okresních inspektorátů, kteří v mají popisu své práce včely. Tentokrát však po rozhodnutí ÚSVS jsme se museli bohužel obejít bez přítomnosti zaměstnanců státní veterinární správy. 
Na programu byla zajímavá odborná témata: veterinární legislativa, nákazová situace v chovech včel, kontrolní činnost SVS, hygiena potravin, registrace včelařských provozů, kontrolní činnost SZPI, COLLOS, schválené a registrované veterinární léčivé přípravky, aktuální poznatky z výzkumu v oblasti včelařství, diagnostika moru a hniloby včelího plodu, změny rostlinolékařských předpisů. Přednášeli odborníci z SVS, SZPI, VÚVč Dol, ČSV a pan Mgr. Danihlík. 
Ze 77 okresních organizací se zúčastnilo 48, celkový počet účastníků byl 58 osob (z některých okresů přijeli dva zástupci). Seminářem jako garant akce provázel MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., místopředseda ČSV. Všichni účastníci se určitě dověděli mnoho nových informací, které použijí ve svém okresu v rámci své funkce zdravotního referenta.
Požádali jsme přednášející o poskytnutí jejich prezentací. Všem, kteří se nemohli zúčastnit semináře, jakož i pro všechny ostatní, které témata zajímají, uveřejňujeme prezentace, které na semináři zazněly.

Seminář zdravotních referentů OO ČSV