Seminář vedoucích Včelařských kroužků mládeže

29. 1. 2024

V pátek 26. 1. 2024 ve večerních hodinách zasedla Komise pro práci s mládeží, která projednávala hlavně organizaci blížící se soutěže Zlatá včela 2024, zejména oblastních kol, které začnou v některých oblastech již ve druhé polovině dubna 2024.

V sobotu 27. 1. 2024 zasedli vedoucí VKM a v 8.00 hodin započali seminář přednáškou Ing. L. Hájkové ze SZIF a paní Z. Solničkové, která se týkala dotací a administrativních záležitostí při vedení VKM. Následovalo školení řidičů a Ing. M. Novotná přednesla zajímavou přednášku na téma „Množení rostlin pro VKM“. Po pauze na oběd seznámila účastníky předsedkyně ČSV, z. s. Mgr. Jarmila Machová se svazovou činností v oblasti mládeže a odpověděla na dotazy vedoucích VKM. Úspěch českého družstva na mezinárodní soutěži IMYB 2023 představil krásnou prezentací M. Matulík. Vhodný způsob včelaření pro VKM v ležanech ukázal Ing. A. Bezrukov a na téma „Významní opylovači a biodiverzita v krajině“ hovořil Mgr. J. Horník, Ph.D. Ve večerních hodinách se sešla Komise pro práci s mládeží s organizátory oblastních kol soutěže Zlatá včela 2024, kterým byly předány veškeré důležité informace ke konání této soutěže. Následovala diskuse s panem Z. Formanem, který předvedl provázanost dokumentů týkajících se VKM v CIS a vyslechl názory vedoucích. Diskuse byla dlouhá, ale přínosná. Na závěr náročného sobotního dne představil R. Šidlík zajímavé náměty pro práci ve VKM a začínajícím vedoucím VKM předal své bohaté zkušenosti.

V neděli 28. 1. 2024 měli vedoucí VKM možnost vyslechnout přednášku MVDr. J. Krabce na téma „Příroda, lidé a včely“ a poté následovala prohlídka areálu SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky s panem ředitelem SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky J. Lojdou.

Během celého semináře si mohli vedoucí VKM zakoupit silikonové formy na odlévání svíček, knoty, další pomůcky pro práci s voskem a využít odborného poradenství pana Mečiara, které mohou využít ve svých kroužcích.

Děkujeme za účast všem zúčastněným vedoucím VKM, Komisi pro práci s mládeží a pracovníkům SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky za skvělou organizaci.

Byl to velmi příjemný víkend strávený mezi lidmi, kteří žijí včelařením a prací s našimi dětmi - naší budoucností. Přejeme vám, ať se vám ve vaší práci i nadále dobře daří a doufáme, že kniha Smrt královny a pexeso udělá dětem ve VKM radost.

 

Radana Králíčková

 

 


Seminář VKM 26. - 28. 1. 2024 Nasavrky