Poslanci chtějí jasnější označování medu, ovocné šťávy, džemu

19. 12. 2023

Cílem revize je pomoci spotřebitelům činit informovaná a zdravější rozhodnutí o zemědělsko-potravinářských produktech, jako je med, ovocná šťáva, džem, želé a marmelády.

  • Jasné označení zeměpisného původu
  • Nové iniciativy v boji proti podvodům s medem
  • Větší transparentnost při označování obsahu cukru

Cílem revize je pomoci spotřebitelům činit informovaná a zdravější rozhodnutí o zemědělsko-potravinářských produktech, jako je med, ovocná šťáva, džem, želé a marmelády.

Parlament v úterý přijal stanovisko k revizi tzv. 'snídaní' 522 hlasů pro, 13 proti a 65 se zdrželo hlasování. Návrh aktualizuje pravidla pro složení, název, označování a prezentaci některých 'snídaní' potraviny.

Jasné označení země původu

Poslanci souhlasí s tím, že na etiketě musí být uvedena země, kde byl med sklizen. Dodávají, že u ovocných šťáv, džemů, želé, marmelád a slazeného kaštanového pyré musí být na přední etiketě uvedena také země původu použitého ovoce. Pokud použitý med nebo ovoce pochází z více zemí, poslanci chtějí, aby země původu byly na etiketě uvedeny v sestupném pořadí podle podílu, který tvoří v konečném produktu.

Aby se omezilo podvody, chtějí poslanci zavést systém sledovatelnosti pro dodavatelský řetězec medu, aby bylo možné sledovat původ produktů. Chtějí také, aby EU vytvořila referenční laboratoř pro med, která by zlepšila kontroly a odhalovala falšování prostřednictvím systematického testování.

Označení obsahu cukru

Poslanci navrhují, aby označení „obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry“ bylo povoleno pro ovocné šťávy. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po výrobcích s nízkým obsahem cukru, mohou být přeformulované ovocné šťávy označeny jako „ovocná šťáva se sníženým obsahem cukru“.

Nové techniky, které odstraňují přirozeně se vyskytující cukry v ovocných šťávách, džemech, želé nebo mléce, by podle europoslanců neměly vést k používání sladidel ke kompenzaci účinku snížení cukru na chuť, texturu a kvalitu konečného produktu. Dodávají, že etikety potravin se sníženým obsahem cukru nesmí obsahovat tvrzení týkající se pozitivních vlastností, jako jsou zdravotní přínosy.

Citát

Zpravodaj Alexander Bernhuber (EPP, Rakousko) řekl: „Dnes je dobrý den pro transparentnější označování. Přesnější uvádění zemí původu produktů zajistí větší transparentnost a usnadní spotřebitelům výběr zdravějších a více regionálních produktů. Zastavíme podvodné praktiky kolem etiket medu, které budou muset v budoucnu jasně uvádět země původu a v případě směsných medů příslušné podíly zemí původu v procentech. To spolu s dalšími opatřeními ochrání spotřebitele a včelaře před falšovaným medem a usnadní informovaný výběr spotřebitelů prostřednictvím větší transparentnosti.“

Další kroky

Parlament je nyní připraven zahájit jednání s vládami EU o konečné podobě zákona.

Pozadí

Revize marketingových norem EU pro určité 'snídaně' směrnice byla navržena Evropskou komisí dne 21. dubna 2023 s cílem aktualizovat současné normy, které jsou starší než 20 let.