O podpoře včelařství v EU a u nás - rozhlasový pořad na ČRo Plus

26. 3. 2018

V lednu tohoto roku, jak jsem informovala na našich webových stránkách i ve Včelařství, na jednání Vyšegrádské 4 v Kápošváru bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi členskými zeměmi, tj. ČR, SR, Polskem a Maďarskem. V rámci jednání byly schváleny tři důležité body na pomoc včelařství:

  1. Prosadit u EU zvýšení paušální částky dotace na včelstvo o 48% (od r. 2004 je stejná).

  2. Prosadit ve značení původu medu konkrétní zemi (tj. nikoli „med ze zemí EU, ze zemí EU a mimo EU..“).

  3. Přijmout na úrovni EU opatření proti falšování medu.

Tyto body byly okamžitě předloženy EU s žádostí o řešení, následně schváleny Zemědělským výborem EU a posléze i na valném shromáždění Parlamentu EU. Plné znění 'Memoranda EU ke včelařství' jsme uveřejnili v příloze časopisu Včelařství č. 4/2018.
 
Nyní přinášíme rozhlasový pořad, který reaguje na stav a podporu včelařství v EU a ČR, které se dostaly do popředí zájmu EU především na základě společného postupu zemí V4.
 
'Bez včel by se lidstvo neobešlo. Výroba tří čtvrtin potravin závisí na opylování včelami. Podpora chovu včel není v EU dostatečná. Bude Brusel lépe chránit trh před padělky medu ze zemí mimo EU a zvýší včelařům finanční podporu?' 
 
To je úvod rozhlasového pořadu Evropa Plus o podpoře EU včelařům, který byl odvysílán 24.3.2018 v 16 hodin na ČRo Plus a který si můžete poslechnout pomocí ČRo přehrávače zde
 
Mgr. Jarmila Machová