Medový večer proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již po dvaadvacáté

7. 12. 2017

Tak jako každý rok i letos Český svaz včelařů ve spolupráci se Zemědělským výborem PS Parlamentu ČR (ZV) uspořádal na půdě Parlamentu „Medový večer“. Je to příležitost poděkovat za spolupráci i svěřit se s problémy, které včelaře a svaz trápí. Ocenili jsme, že i v tak složité době povolebního vyjednávání si na Medový večer 2017 udělal čas pan předseda ZV Ing. Jaroslav Faltýnek a další poslanci ZV, členové sekretariátu ZV v čele s tajemníkem Mgr. Tomášem Vrbou, senátoři a další pozvaní hosté. Protože z osmnáctičlenného ZV je dvanáct členů nových, informovali jsme v úvodu večera o současném stavu včelařství v ČR, o celospolečenském významu chovu včel, o organizaci Českého svazu včelařů a jeho významu pro zachování dobrého zdravotního stavu včel, administraci dotací apod. Vzpomněli jsme na duchovního otce medových večerů Ing. Josefa Mandíka, bývalého dlouholetého poslance PS Parlamentu, člena ZV, předsedy podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství a předsedu Českého svazu včelařů, který by se letos dožil 72 let.

Ve svém projevu předseda ZV Ing. Faltýnek ocenil práci včelařů pro společnost a poděkoval za práci Českého svazu včelařů pro rozvoj včelařství. Ing. Jan Volný, bývalý předseda podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství zavzpomínal na své včelařské začátky v mládí. V současné době má již připraveno zázemí pro to, aby se na jaře ke včelaření vrátil. Připomněl, že zdravotní stav včelstev se za poslední léta velmi změnil. V minulosti se včelaři nepotýkali s nemocemi včel tak jako nyní. Včely jsou vystaveny mnohem větší zátěži a z toho vyplývají další a další požadavky pro včelaře, aby udrželi včelstva zdravá. Nejdéle sloužící člen ZV Ing. Pavel Kováčik také zavzpomínal na počátky medových večerů – r. 1996, na jeho spolupráci s Ing. Josefem Mandíkem a Českým svazem včelařů. Zdůraznil význam ČSV pro včelařství v ČR i jako organizace, která je schopna zúřadovat velké objemy dotací tak, že se dostanou každému včelaři, a to jich je v ČR více než 58 tisíc.

Na stolech byly krásně zdobené perníčky, které pro tento večer napekli ve Středním odborném učilišti včelařském v Nasavrkách. Připili jsme si na dobrý včelařský rok a další spolupráci i v r. 2018 samozřejmě medovinou (na výběr bylo z šesti druhů).


Medový večer proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR