Informace pro učitele včelařství a přednášející odborníky ČSV

16. 7. 2019

Vážení učitelé včelařství a přednášející odborníci,

vzhledem k nové úpravě opatření technická pomoc, vzdělávání, včelařské kroužky v novém nařízení vlády č. 148/2019 Sb. je nutné změnit předpisy svazu a také zasáhnout do seznamu učitelů včelařství (UV) a přednášejících odborníků (PO). Přednášející odborníci byli začátkem roku informováni, že jejich funkce skončí k 31.7.2019 právě z důvodu nového nařízení vlády č. 148/2019 Sb., které vyšlo 27.6.2019 s účinností od 1.7.2019.

U učitelů včelařství se v tuto chvíli jedná o redukci přednášených témat. Dosud jich máme 16. Nové nařízení vlády jich má 6. Proto je třeba naše témata zredukovat a přizpůsobit.

Dále s ohledem na předmětné nařízení vlády, kdy již ČSV nebude žadatelem na opatření technická pomoc – vzdělávání, včelařské kroužky, legislativní komise připravuje změny směrnice organizační zabezpečení vzdělávací činnosti, směrnice pro činnost UV a PO a směrnice o činnosti včelařských kroužků mládeže. Legislativní komise v rámci příprav změn legislativní komise nyní čeká na vyjádření odborných komisí k nové podobě témat vzdělávacích akcí. Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách již také připravuje příslušné směrnice pro realizaci vzdělávacích akcí včetně podmínek pro lektory a výčet témat vzdělávacích akcí.

Srpnový RV by měl schválit změny výše uvedených svazových směrnic. Na základě tohoto schválení změn, včetně seznamu témat vzdělávacích akcí, bude přikročeno ke změnám přednášených okruhů u UV a PO. Současně bude provedena revize činnosti PO v návaznosti na údaje, kolik přednášek za poslední dva roky provedli, a zda vzhledem k zajištění témat ze strany UV jsou nebo nejsou, v daném regionu, potřeba. Poté budou PO nově jmenováni PRV. Nějakou dobu to potrvá, ale bez nového nařízení vlády, kdy se měnila ustanovení ještě na poslední chvíli, a bez koordinace postupů se školou v Nasavrkách, se s pracemi na našich směrnicích nemohlo začít.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV z.s., v.r.

Ing. Petr Šerák, tajemník ČSV z.s., v.r.