Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2023

4. 1. 2024

Dne 4. 1.2024 vydala Česká plemenářská inspekce tiskovou zprávu o výsledku kontrol u chovatelů včel v r. 2023. Kontrolou na místě bylo zjištěno porušení plemenářského zákona u 81 chovatelů z 317.

Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku.

 

Sankce za porušení povinností dle plemenářského zákona zatím nebyly uloženy, ale budou předmětem jednání přestupkové komise v průběhu 1. čtvrtletí 2024.

 

Mgr. Jarmila Machová

 

Tisková zpráva ČPI  z d e