Hnízdo sršní asijských už je pryč. Zlikvidovali ho plzeňští hasiči

9. 10. 2023

Hasiči už zlikvidovali hnízdo invazivních sršní asijských, které zabíjejí včely. Nacházelo se vysoko v koruně stromů na Skvrňanech. Odborníci lokalitu ještě důkladně prozkoumají.

Informaci krátce po 17. hodině potvrdil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Jednotka musela použít výškovou techniku, hnízdo se navíc nacházelo na stromě ve svahu. „Byl to docela technický oříšek,“ sdělil Poncar.

Hasiči na hmyz nastříkali insekticid a počkali, až zapůsobí. „Pak jsme hnízdo sundali a předali zástupci Západočeského muzea v Plzni,“ dodal.

Hnízdo našli přírodovědci už v neděli. „Nakrmili jsme asi deset sršní. Když jsou najedené, mají tendenci si potravu přenést do hnízda. Postupně jsme je vypouštěli, ony nabraly směr a vlastně nás k hnízdu nakonec dovedly,“ popsal zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Tomáš Görner.

Zdůraznil, že obrovskou pomocí pro ně byli odborníci ze Západočeského muzea v Plzni, kteří je kontaktovali, a také Luděk Šulda, jenž se vyzná v blanokřídlých. „Je to jejich zásluha, že jsme hnízdo, které je vysoko v korunách stromů na Skvrňanech, objevili,“ podotkl Görner.

Odborníci chtějí lokalitu a její okolí ještě projít s termovizí. „A rádi bychom z hnízda získali nějaké informace, například kolik v něm bylo celkem jedinců, královen a podobně. Na prvním místě bylo hmyz otrávit a zajistit bezpečnost lidí, až potom hnízdo dál zkoumat,“ řekl.

Sršně asijské jsou invazivní druh, jenž útočí na včely. Podle vědců z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří vytvořili unikátní počítačový model šíření tohoto predátora, je ohrožena především západní část země.

Dobré podmínky

Experti vycházeli z dat evropských zemí, kde se sršně už vyskytují. „Příhodné podmínky jsou zejména v okolí Českých Budějovic, Plzně a také v Podkrušnohoří,“ doplnil kolega Jan Brus. Uvedené oblasti jsou totiž teplotně a srážkově stálejší, což zřejmě sršním vyhovuje.

S ohledem na vývoj klimatu je podle expertů potřeba se na výskyt sršní asijských připravit také u nás. „Je nutné najít fungující řešení, abychom zabránili jejich šíření,“ nastínil Danihlík. Pomoci může i veřejnost, když místo nahlásí a pošle fotografie.

Zdroj: Novinky.cz