Cestovní náklady pro rok 2024

1. 1. 2024

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč. 

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)

140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)

140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)

38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)

7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.