Cestovní náhrady pro rok 2023

11. 1. 2023

Vyhláška č. 467/2022 Sb. ze dne 19. 12. 2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2023 změnila podmínky cestovních náhrad. Pro informaci jsou v závorce uvedeny hodnoty v r. 2022.

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč (v roce 2022 = 1,30 Kč),

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (v roce 2022 = 4,70 Kč).

 

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2022 = 120 Kč),

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (v roce 2022 = 181 Kč),

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (v roce 2022 = 284 Kč).

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (v roce 2022 = 44,50 Kč)

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (v roce 2022 = 51,40 Kč),

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty (v roce 2022 = 47,10 Kč),

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (v roce 2022 = 6 Kč).