20. národní pouť včelařů na Sv. Hostýně 2023

28. 4. 2023

Sobota 20. května

10:00 Otevření informačního centra – Poutní dům č. 1

14:00 Zahájení 20. včelařské pouti v Jurkovičově sále

 

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

 

14:00 téma: Zootechnika včelstev (Proč nám hynou včelstva)

přednášející: Ing. František Texl

 

chodba Poutního domu č. 1

 

14:00 Poradenství a předvádění pečení a zdobení perníků

Lektorky: I. Podsedníčková, M. Zbranková

 

17:45 Mše svatá pro pořadatele a hosty

 

Záštitu nad poutí přijal pan hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji, Českému svazu včelařů, Městu Bystřice p. Host., Městu Valašské Meziříčí a ZO ČSV Loket a Bystřice p. H.

 

Neděle 21. května

 

8:00 Zahájení hlavní části pouti

Otevření informačního centra

Zahájení stánkového prodeje se včelími produkty a včelařskými potřebami

 

8:30 Koncert dechové hudby Kotáranka z Lužné

 

10:00 Řazení průvodu u sochy sv. Ambrože

Svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů

 

10:10 Slavnostní průvod od sochy sv. Ambrože do chrámu

 

10:15 Slavnostní mše svatá

za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny

 

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

 

13:00 Beseda včelařů na aktuální témata o činnosti ČSV s předsedkyní ČSV Mgr. Jarmilou Machovou

 

14:00 téma: Zootechnika včelstev (Zkušenosti s chovem matek)

přednášející: Ing. František Texl

 

Odborný včelařský seminář - Poutní dům č. 1(salonek)

 

14:00 téma: Nemoci, škůdci a zdraví včel

(Vhodné strategie k prevenci úhynů včelstev)

přednášející: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

 

16:30 Ukončení poutě

 

Záštitu nad poutí přijal pan hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji, Českému svazu včelařů, Městu Bystřice p. Host., Městu Valašské Meziříčí a ZO ČSV Loket a Bystřice p. H.