Včelařská pouť na Svatý Hostýn 2022

21. 5. 2022 - 22. 5. 2022

Jak to zatím vypadá, zdá se, že covidová epidemie ustupuje a řada omezení spolu s ní. Proto je reálné, že bude možné opět uspořádat největší setkání včelařů a jejich přátel na tradičním místě. Před dvěma lety tato možnost vůbec nebyla a v loňském roce mohla být pouze mše svatá. Pořadatelé včelařských poutí vážně uvažují, že v pořadí již 19. včelařská pouť na Svatém Hostýně ve Zlínském kraji zase proběhne v plném rozsahu. Je zajištěný termín na víkend 21. a 22. května. Slavnostní mše svatá za živé i zemřelé včelaře a jejich rodiny začne v neděli 22.5. od 10:15 hod. v bazilice Nanebevzetí Pany Marie. Mši bude předcházet posvěcení spolkových krojů a praporů, a slavností průvod od sochy sv. Ambrože do chrámu. Jako při předchozích poutích budou osloveni prodejci včelařských potřeb, zkušení přednášející, počítá se i s doprovodnými akcemi kulturního rázu. Jejich program bude průběžně zveřejňován na webových stránkách našeho svazu. Záštitu nad poutí přijat hejtman Zlínského kraje, pan Ing. Radim Holiš.

Jak se dostat na Sv. Hostýn, místo pouti? Pro zdatné turisty se nabízí pěší výšlap s převýšením 400 m po turistických trasách, pro méně zdatné kyvadlová autobusová doprava z Bystřice pod Hostýnem jak od vlakového, tak od autobusového nádraží. Osobními auty se na vrchol dostanete jen na povolenky (za 100 Kč), těch je ale vydáván velmi omezený počet, proto na ně nespoléhejte. Automat na povolenky je umístěn u autobusové zastávky u hřbitova nedaleko velkého parkoviště. V areálu Sv. Hostýna totiž budou probíhat stavební práce a parkování osobních aut bude velmi omezeno. K dispozici budou také taxíky.

Pokud hodláte v našem kraji strávit oba dny, je možné se ještě ubytovat v tamním Poutním domě č. 3, zajistit si ubytování můžete na recepci, tel. 573 381 693. Pro ubytované jsou vydávány povolenky výjezdu osobního auta nebo i autobusu, dostanete je s potvrzením ubytování. Další možné ubytování je v Bystřici pod Hostýnem, např. v Domově mládeže SŠNO (Mlýnská ul. 1425, tel. 573 378 001, 724 940 480, e-mail: idesova@ssno.cz), případně v ubytovně tělovýchovné jednoty Bystřice p. H. (Sportovní 1357, tel. 792 529 346). Chcete-li na Sv. Hostýně ve stánkovém prodeji nabízet sortiment související se včelařstvím, nahlaste svůj zájem př. Gomolové (jaroslava.gomolova@seznam.cz, tel. 739 344 177). O stravování je pro návštěvníky také postaráno, a to ve třech restauracích a řadě kiosků u hlavního schodiště.

Sv. Hostýn nabízí i další zážitky. Není zde jen kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a současně Bazilika Minor, ale také krásná a umělecky cenná křížová cesta Dušana S. Jurkoviče, Jano Kohlera a Joži Úprky, dále Vodní kaple, impozantní schodiště s 256 stupni, rozhledna, větrná elektrárna, valy z doby Keltů. Nově je na východní straně chrámu umístěná rozměrná mozaika slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje podle litografie J. Kohlera, vytvořená manželi Vojtěchem a Passionarií Paříkovými. Je to také křižovatka i cíl turistických tras jak pro pěší, tak pro cykloturisty. V Jurkovičově sále, kde budou probíhat přednášky a výstava fotografií, je Muzeum přírody Hostýnských vrchů a historie Sv. Hostýna. Zkrátka, návštěva Sv. Hostýna a včelařských přátel stojí za to.

Na všechny včelaře, krojované a s prapory i ty bez krojů a praporů, na přátele včel a přírody se těší pořadatelé pouti.

Za organizační výbor

Karel Zahradník

 

Program:

Sobota 21. května

 

10:00 Otevření informačního centra – Poutní dům č. 1

14:00 Zahájení 19. včelařské pouti v Jurkovičově sále

 

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

14:00 téma: Zootechnika včelstev (Racionalizace chovu včel)

přednášející: Ing. František Texl

 

Odborný včelařský seminář - Poutní dům č. 1

14:00 téma: Škůdci a zdraví včel

přednášející: MVDr. Lucie Pecková

 

chodba Poutního domu č. 1

14:00 Poradenství a předvádění pečení a zdobení perníků

Lektorky: M. Bajzová, F. Drdová, I. Podsedníčková, A. Žlebková

 

17:45 Mše svatá pro pořadatele a hosty

 

Neděle 22. května

 

8:00 Zahájení hlavní části pouti

Otevření informačního centra

Zahájení stánkového prodeje se včelími produkty a včelařskými potřebami

 

8:30 Koncert dechové hudby Lidečanka

 

10:00 Řazení průvodu u sochy sv. Ambrože

Svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů

 

10:10 Slavnostní průvod od sochy sv. Ambrože do chrámu

 

10:15 Slavnostní mše svatá za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny

 

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

13:00 Beseda včelařů na aktuální témata o činnosti ČSV s předsedkyní ČSV Mgr. Jarmilou Machovou

 

14:00 téma: Zootechnika včelstev (Racionalizace chovu včel)

přednášející: Ing. František Texl

 

Odborný včelařský seminář - Poutní dům č. 1

14:00 téma: Včelí pastva

přednášející: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.

 

16:30 Ukončení poutě

 

Záštitu nad poutí přijal pan hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

 

Děkujeme za finanční podporu Zlínskému kraji, Českému svazu včelařů, Městu Bystřice p. Host., Městu Valašské Meziříčí a ZO ČSV Bystřice p. H.