Soutěž o nejlepší med Českoskalicka

4. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Pozvánka Českoskalických včelařů

Počátkem roku 2020 si včelaři v České Skalici připomněli uplynutí již 125 let od data založení včelařského spolku pro Českou Skalici a okolí v roce 1895. Stalo se tak na lednové volební výroční členské schůzi za účasti starostky města Ing. Zuzany Jungwirthové. Ve svém proslovu poděkovala přítomným členům za činnost ve prospěch všech občanů zajištěním řádného opylování hmyzomilných rostlin, nabídkou kvalitních včelích produktů, zlepšováním životního prostředí ve městě a blízkém okolí. Toto vše by nebylo možné bez potřebné aktivity převážné většiny z 80 členů a především díky podpoře grantových programů města pro spolkovou činnost, která není automatická ve všech obcích a které si velmi vážíme. Každoročně představuje významnou částku do rozpočtu vedle členských příspěvků.

Aktivita spolku v letošním roce byla, jako ostatně v mnoha jiných oborech, velmi výrazně nepříjemně ovlivněna epidemiologickou situací v souvislosti s nemocí Covid 19. Řada naplánovaných akcí nemohla být proto uskutečněna. Rok 2020 je významný pro město Česká Skalice rovněž z hlediska 200. výročí narození významné české spisovatelky Boženy Němcové. Pro občany města i jeho návštěvníky je tak pečlivě odborem kultury připravena celá řada velmi zajímavých akcí.

Jednou z nich je i přehlídka nejlepších medů českoskalických včelařů. Uskuteční se v prostorách Muzea Boženy Němcové v termínu od 4. do 6. září 2020 v době od 9 - 17 hodin. Součástí bude i výstavka včelařského inventáře jak současného, tak historického (úl klát, košnice a další zajímavosti). Návštěvu lze spojit s prohlídkou malebného Ratibořického údolí s jeho památkami. Všichni jste srdečně zváni.

Za výbor ZO ČSV z.s. Česká Skalice

Ing. Jiří Valtera, předseda