Medobraní na hradě Lipý

21. 9. 2019

Akce pod patronací OO ČSV Česká Lípa, která tímto zve všechny včelaře k nákupu i přímému prodeji.