BESEDA PRAŽSKÝCH VČELAŘŮ (ONLINE PŘENOS SE ZÁZNAMEM NA YOUTUBE) - Včely a včelařství ve starém Egyptě

11. 1. 2021

Termín akce: pondělí, 11.1.2021 od 17:00 do 20:00 hodin (původně se měla konat 14.12.2020)

 

Přednášející a hosté:

Prof. PhDr. Ladislav Bareš (nar. 1952) v Plzni absolvoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obory egyptologie a arabština. Od r. 1975 je zaměstnán v Československém (nyní Českém) egyptologickém ústavu, pracovišti Filozofické fakulty UK v Praze. Vedle účasti na výuce oboru egyptologie na FF UK se ve své vědecké činnosti věnuje zejména archeologii a dějinám starého Egypta se zaměřením na 1. tis. př. Kr., dlouhodobě se zabývá i historií tohoto oboru na našem území. Od r. 1974 se opakovaně účastní čs./českých archeologických výzkumů v Egyptě a v menší míře i v Súdánu, zejména výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v západní části české archeologické koncese v Abúsíru (nedaleko Káhiry), z nichž nejznámější je hrobka kněze Iufay s neporušenou pohřební komorou, objevená v roce 1996

Rozhovor s panem profesorem Barešem bude uveřejněn v časopise Včelařství v prvním čísle 2021.

 

Téma: Včely a včelařství ve starém Egyptě

Včelí produkty, zejména med a vosk, znali a používali obyvatelé nilského údolí dávno předtím, než kolem roku 3000 př. Kr. vznikl na území dnešního Egypta první stát. Již v této době byly včely vysoce oceňovány – označení „Ten, který patří ke včele“ bylo jedním z titulů egyptských panovníků po celou dobu trvání egyptské civilizace. Chov včel je poprvé spolehlivě doložen kolem poloviny 3. tis. př. Kr., je ale možná podstatně starší. Včely se ve starém Egyptě (a vlastně zčásti až dodnes) chovaly v úlech tvořených soustavou vodorovně ležících keramických válců se vstupním otvorem na jedné a odnímatelným uzávěrem na druhé straně. V některých obdobích (zejména v ptolemaiovské době, tj. ve 4.–1. stol. př. Kr.) jsou doloženy i včelí farmy s více než 5000 úly. Velká většina používaných včelích produktů pocházela z vlastních egyptských zdrojů, ale v menší míře je doložen i dovoz z Přední Asie, zejména med byl často i součástí tributu odváděného podmaněnými národy. Ve staroegyptských textech je doloženo několik druhů medu, odlišených zejména podle původu.

Včelí med byl až do 1. tis. př. Kr. hlavním (a víceméně jediným) sladidlem dostupným v Egyptě. Rozsáhle se využíval i v medicině (z celkového počtu zhruba 900 lékařských předpisů doložených ve staroegyptských textech se med objevuje více než v polovině), ale i při výrobě parfémů. Důležitou roli hrál i ve staroegyptském náboženství, byl častou obětinou přinášenou nejrůznějším božstvům v chrámech. Velmi rozšířené bylo i využívání vosku (zejména jako pojidla při výrobě barev, ale i v kosmetice a medicině), a léčebně byl využíván i propolis.

Staroegyptské včelařství je doloženo hlavně v textech, zobrazení této činnosti je prozatím známo jen z pěti chrámů a hrobek z doby 3.–1. tis. př. Kr., které budou představeny v obrazovém doprovodu přednášky.

Kde: Možnost přihlášení od 4.1. do 11.1.2021 (odkaz na přihlášení bude přidán), ten kdo se nepřihlásím o nic nepřijde, bude k dispozici dále videozáznam na  YOUTUBE. Dotazy na přenášejícího prosím zasílat na e-mail: uva@centrum.cz nebo přes Facebook: Besedy pražských včelařů

Přihlášení možné přes e-mail: ooprahamesto@vcelarstvi.cz

Konzultace se Začínajícími včelaři v NOUZOVÉM STAVU vyhlášením Vládou ČR, se budou konat taky ON-LINE, věnovat se Vám bude vždy nějaký člen MěV ČSV Praha na danou problematiku v oboru včelařství a to každé třetí pondělí v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin (je určeno převážně pro pražské včelaře ČSV).

a dále nabízíme:

Mikroskopické vyšetření včel.

Máte nyní možnost si nechat vyšetřit svoje včely na Acarapis a Nosemu.

Pražským včelařům (pouze členům ČSV):

Na Besedu pražských včelařů můžete donést vzorek 30 včel (mrtvolek z podložky) nejlépe v krabičce od sirek a popiskem, kde bude Vaše jméno, příjmení, číslo chovatele a číslo stanoviště, kontakt e-mail z kterého je vzorek provedeme mikroskopické vyšetření na tyto dvě nemoci:

Roztočík včelí (Acarapis woodi) a Hmyzomorka včelí (Nosema a. a c.)

více na:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztočík_včelí

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyzomorka_včelí

Vyšetření se bude provádět na speciálním mikroskopu v školních-hobby podmínkách (není tedy akreditován, ani garantován) a výsledek bude zaslán do týdne na e-mail včelaře, včetně fotografie.

Provádí zaučení studenti školy ze zemědělským zaměřením a odpovědnost nese za tuto skupinu Augustin Uváčik, mobil: 776262602, který přebírá vzorky přímo na BPV před přednáškou.

Vzorek na jedno stanoviště a každý rok je vyšetřen ZDARMA. Zaslat v obálce obyčejné psaní (ať nemusíme na poštu) na adresu spolku:
MěV ČSV Praha, Skuteckého 1086/5 Praha 6 – Řepy, 163 00

Cílem je více informovat o zdravotním stavu včelstev samotného včelaře a přispět k pochopení k infekčního tlaku na naše včelstva.

S pozdravem Včelám dík.

Za MěV ČSV Praha

Váš Augustin Uváčik – jednatel

e-mail: uva@centrum.cz, nebo mobil: 776262602

 


BESEDA PRAŽSKÝCH VČELAŘŮ - Včely a včelařství ve starém Egyptě