Vzdělávací akce na téma: Získání, zpracování a využití včelích produktů (Plzeň)

10. 6. 2023

Místo konání: Arboretum Sofronka, Plaská 877, Plzeň 32300
Datum a čas konání: so 10.6.2023, 10:00 - 12:45
Forma: Prezenční
Pořádá: ZO ČSV Plzeň střed
Organizátor: Štýsová Kateřina, tel. 608233626

Téma: Apiterapie aneb jak získat, zpracovat a využít včelí produkty na lidské zdraví.

Přednášející:
Jindrová Monika