Včelařské slavnosti a DOMEDNÁ 2023 (Nové Strašecí)

2. 12. 2023

Akce se koná 2. prosince na velkém sále hostince Na Růžku v Pecínově od 10 hodin. V 10 hodin začínají prodávat stánky, kde vedle stánků s medem a výrobků z ostatních včelích produktů, budou stánky s prodejem včelařských potřeb, jako např. úlů, rámků a všech ostatních včelařských potřeb. Účast přislíbily tyto firmy: Flugo, Včelařství – Jašovi, Fravi a firma Doležal.

Současně s prodejem ve stáncích budou probíhat na podiu velkého sálu přednášky a besedy s předními odborníky na včelařství.

Pana doktora Švamberka, který bude besedovat od 11 hodin, není třeba představovat. Jedná se o předního odborníka na včelařské rostliny se zaměřením na včelí pastvu. Je autorem několika skvělých knih na toto téma. Působí na včelařské farmě Mája v Kožlanech, kam náš spolek pořádal několik zájezdů.

Od 13 hodin poté vystoupí pan Ing. Václav Novák odborník, který je mimo jiné zapojen i do evropského projektu na boj se sršní asijskou. Ve své přednášce nás seznámí se životním cyklem asijské sršně a jejím šířením po evropském kontinentu. Ukáže jak se chovat při setkání s tímto invazivním druhem. A také představí praktické zkušenosti včelařů z jižní Evropy, kde se s výskytem sršně asijské potýkají již více let.

Poslední přednáška začne v 15 hodin a besedovat bude pan Vladimír Doležal, a představí nám další, trochu opomíjené včelí produkty (vosk, propolis, pyl, mateří kašičku) a jejich praktické použití. Způsoby jejich správného získávání, použití, včetně ukázky výrobků z těchto produktů, s možností jejich zakoupení.

V 17 hodin se ukončí prodej na stáncích a v 18 hodin začne tradiční Domedná 2023. K poslechu a tanci bude hrát skupina Askalona folkovou a trampskou muziku. Lze předpokládat, že při dobrém jídle a pití bude povídání o včelách a přírodě velice příjemné. Na Domednou zveme včelaře, ale i širokou veřejnost.
Tak ať se vám letošní Včelařské slavnost a Domedná 2023 líbí.

Zve výbor ZO ČSV Nové Strašecí a Hostinec Na Růžku