Cyklus botanicko- včelařských setkání pro žáky 2. stupně a studenty SŠ (ZO Hradec Králové)

27. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 

Cyklus přednášek Včely a včelaření pro zájemce z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové konaný na Zahradě léčivých rostlin FaF UK v roce 2022

 

1. Leden 2022, 27.1.2022 čtvrtek

- Zahájení a administrativa

- Včela medonosná 1. část (teorie)

2. Únor 2022, 24.2.2022 čtvrtek

- Včela medonosná 2. část (teorie)

3. Březen 2022, 24. nebo 31.3.2022 čtvrtek dle počasí

- Včela medonosná 3. část (teorie)

- Zevrubná prohlídka včelstev, kontrola zásob, event. nařízené léčení

4. Duben 2022, 21. nebo 28.4.2022 čtvrtek dle počasí a potřeb včelstev

- Čištění úlů, drátkování rámků, tavení mezistěn

- Jarní prohlídka včelstev, odstranění vadných rámků, výměna nástavků

(vhodné oblečení: dlouhé rukávy, kalhoty, pokud možno bavlněné, uzavřené boty, nepoužít parfémy ap.)

5. Květen 2022, ve včelstvech je nejvíce práce, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Přidávání nástavků, mezistěn

- Cca v polovině května tvorba oddělků (z vajíček nebo matečníků)

- Kontrola spadu roztočů

- Možný sběr roje

6. Červen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Kontrola včelstev a stavu zralosti medných zásob

- Medobraní

- Stáčení medu do sklenic

- Kontrola oddělků, ev. tvorba nových (z vajíček nebo matečníků)

- Kontrola spadu roztočů, ev. léčení kyselinou mravenčí

- Možný sběr roje

7. Červenec 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Druhé medobraní, stáčení do sklenic

- Kontrola spadu roztočů

- Sundání medníků, úprava plodišť před krmením

8. Srpen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Vkládání léčiva (Gabon) a jeho odstranění po 28 - 30 dnech

- Krmení včelstev

9. Září 2022, 23.9.2022 čtvrtek

- Včela medonosná (teorie, co nebylo řečeno a diskuze) – ukončení cyklu

10. Říjen 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Podzimní léčení (Varidol, kyselina šťavelová)

- Kontrola zásob a spadu roztočů

11. Listopad a prosinec 2022, čas schůzek se odvíjí dle počasí a potřeb včel

- Pokračování léčení (event.. aerosolem) a kontrola spadu roztočů

Předem nestanovený čas schůzek bude účastníkům sdělován, pokud bude možno, vždy 2 dny předem e-mailem nebo zatelefonováním. Rozhodující je počasí a stejně jako v předchozích 2 letech i nákazová situace.

Schůzky se budou konat v ZLR v posluchárně (vchod zepředu), v případě krásného počasí v altánu zahrady, praktické činnosti buď u budovy ATM nebo v zadním vchodu do skleníků, práce ve včelách bude přímo u včelnice na zahradě.

 

Radim Kupka (radim.kupka@comex.cz, 776 100 321), Ivana Šabaková (Ivana.sabakova81@gmail.com, 737 113 646)