Dotace

Dotace

Evropské dotace

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem přikládáme nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů ZDE

Opatření Technická pomoc - nová zařízení:

Opatření Obnova včelstev:

Opatření Boj proti varroáze:

Opatření Racionalizace kočování včelstev:

Opatření Úhrada nákladů na rozbory medu:

 Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů: