Dotace

Dotace

Evropské dotace pro přechodné období od 1.8. do 31.12.2022

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem přikládáme nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ZDE a její úpravu dle Sbírky č. 33/2022 pro přechodné období od 1.8. do 31.12.2022 ZDE.

Opatření Technická pomoc - nová zařízení:

Opatření Obnova včelstev:

Opatření Boj proti varroáze:

Opatření Racionalizace kočování včelstev:

Opatření Úhrada nákladů na rozbory medu:

 Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách SZIF ZDE

Krajské dotace

Aktuální informace o dotacích naleznete vždy na webech příslušných krajských úřadů: