Změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

25. 6. 2024

Vážení přátelé, 
 
jistě jste zaznamenali, jakých změn doznala již od loňského roku úprava dohod o provedení práce (DPP). Tato jednoduchá forma pro odměňování našich funkcionářů za práce provedené ve prospěch členů základních nebo okresních organizací se na základě legislativních změn (zákoník práce, 'konsolidační balíček') zkomplikovala. Některé změny již platí buď od 1. 10. 2023 nebo od 1.1.2024 (zejména úprava práce na dálku, vedení evidence odpracovaných hodin, nárok na příplatky za noční práci, za práci ve svátek a o víkendech, poskytnutí volna při překážkách, nárok na dovolenou, informační povinnost zaměstnavatele, právo požádat o změnu práce z DPP na pracovní poměr...).
Nyní nastávají další změny v administraci DPP a to v podobě povinných hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení - blíže viz 'Informace ČSSZ ke změnám od 1.7.2024'.
 
Prosím, věnujte informacím pozornost.
 
Mgr. Jarmila Machová