Změny konsolidačního balíčku zveřejnilo Ministerstvo financí ČR

27. 8. 2023

Na svém jednání 23.8.2023 se koalice shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, úpravy budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.

A jak dopadlo zdanění příjmů zájmových včelařů? Původní návrh byl zrušit zájmovým včelařům osvobození od daně s použitím fikce příjmů na včelstvo jako nesystémové výjimky.

 

Výsledek jednání:

DPFO – včelaři

- zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

 

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:  

Schválené změny zpracuje Ministerstvo financí do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně.

Návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.  

Celé znění schválených změn konsolidačního balíčku z 23.8.2023 naleznete ZDE

 

Mgr. Jarmila Machová