Změny cestovních náhrad v roce 2023

23. 6. 2023

Od července dochází k další novelizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., která určuje sazby cestovních náhrad pro rok 2023.

Konkrétně dochází ke snížení průměrné ceny pohonných hmot, a to u motorové nafty, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč snižuje na částku 34,40 Kč.

Změnu přináší vyhláška č. 191/2023 Sb., a to s účinností od 1.7.2023.

Připomínám, že vyhláška č. 467/2022 Sb. byla novelizována letos již jednou, a to vyhláškou č. 85/2023 Sb., od dubna 2023, kdy se zvýšila cena PHM u elektřiny (z 6 Kč/kWh na 8,20 Kč/kWh).

Základní sazba náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrná cena pohonných hmot podle vyhlášky č. 467/2022 Sb. ve znění novel č. 85/2023 Sb. s účinností od 1. 4. 2023 a č. 191/2023 Sb. s účinností od 1. 7. 2023 jsou:

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

 

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 34,40 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Mgr. Jarmila Machová